Zoekresultaten  1-10 van de 80 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Verkeerverwijder
Thema: Geluidverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over artikel over geluidoverlast snelwegen ondanks elektrische auto’s

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Overlast snelwegen ondanks elektrische auto’s: Ze produceren soms zelfs meer geluid'. Het Tweede Kamerlid Kröger (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport haalbaarheidsstudie T-rijbewijs lichte voertuigen

  Het rapport onderzoekt het nut, de noodzakelijkheid en de haalbaarheid van de invoering van een aparte T-rijbewijscategorie voor lichte voertuigen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota elektrificering snorfietsen bromfiets (PDF | 14 pagina's | 282 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW

  Minister Harbers (IenW) reageert op het verslag van de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW) over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 en enkele andere wetten. Het wetsvoorstel gaat over het laten vervallen van de mogelijkheid tot het aanwijzen van bijzondere bromfietsen en het mogelijk maken van invoering van het kader voor lichte elektrische voertuigen door een onafhankelijke goedkeuringsinstantie, de RDW. Daarnaast bevat het wetsvoorstel enkele andere wijzigingen. Nota naar aanleiding verslag over wetsvoorstel onafhankelijke goedkeuringsinstantie RDW (PDF | 24 pagina's | 676 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Programma Onbemande Luchtvaart 2023-2025

  Het actieplan beschrijft de doelen en de activiteiten van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) voor de onbemande luchtvaart in de jaren 2023-2025. Hij stuurt de  'Beleidsregel nadeelcompensatie overschrijding grenswaarden geluid Schiphol' mee met de Kamerbrief.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslissing op bezwaar Wob-/Woo-verzoek over invoering helmplicht voor snorfietsers - Openbaar gemaakte documenten

  Beslissing op een bezwaar tegen het besluit op een verzoek om informatie over de invoering van de helmplicht voor snorfietsers. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Sinds 1 mei 2022 is de Wob vervangen door de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over keuringen psychologische geschiktheid machinisten

  Besluit op een verzoek om informatie over keuringen psychologische geschiktheid van machinisten. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid

  Minister Harbers en staatssecretaris Heijnen (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de adviezen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit het rapport 'Environmental Noise Guidelines for the European Region'. Het gaat om adviezen aan beleidsmakers om gezondheid mee te laten werken in het geluidbeleid. Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluid (PDF | 5 pagina's | 385 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over doorwerking WHO-richtlijnen geluidd (PDF | 9 pagina's | 259 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek wetgeving preventie gehoorschade

  Verkenning wetgeving op het gebied van maximumgeluidsnormen in Nederland gebaseerd op een internationale vergelijking.

  Bekijk document gepubliceerd op