Zoekresultaten  1-20 van de 1.116 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
 • CXLVII, nr. M - Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid: de rol van de Eerste Kamer

  Grip op algoritmische besluitvorming bij de overheid : de rol van de Eerste Kamer; Brief van de staatssecretaris van BZK betreffende een dialoog inzake de getroffen waarborgen bij geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact bij de overheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

  Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26643, nr. 876 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Van Haga en Smolders over het waarborgen van de onlineprivacy van burgers en bedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 24095, nr. 563 - Frequentiebeleid

  Frequentiebeleid; Brief regering; Adviesrapport van de Adviescommissie over verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26643, nr. 991 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Van Baarle en Kathmann over in het implementatiekader van de AI Act verplichte en concrete waarborgen tegen discriminatie door algoritmen opnemen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26643, nr. 990 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van de leden Van Baarle en Kathmann over modelcontracten met antidiscriminatiewaarborgen opstellen voor de uitbesteding van algoritmen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 24095, nr. 564 - Frequentiebeleid

  Frequentiebeleid; Brief regering; Appreciatie van het advies Adviescommissie verdeling 3,5 GHz-band en waarborging nood-, spoed- en veiligheidscommunicatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 26643, nr. 877 - Informatie- en communicatietechnologie (ICT)

  Informatie- en communicatietechnologie (ICT); Motie; Motie van het lid Van Baarle c.s. over de overheid en bedrijven verplichten om waarborgen te hanteren om discriminatie door algoritmen te voorkomen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief van Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) over haar wetenschappelijke adviezen

  Brief van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA aan staatssecretaris Atsma (IenM) over de maatregelen die zij neemt om de kwaliteit en onafhankelijkheid van haar wetenschappelijke adviezen te waarborgen. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksverslag Klankbordgroep Risico’s Nanomaterialen 2008-2011

  Naast de voordelen die nanotechnologie biedt, bestaat tegelijkertijd ook zorg over de veiligheid voor mens en milieu. De aandacht richt zich nu vooral op de mogelijke risicos van vrije, slecht afbreekbare nanodeeltjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spreektekst staatssecretaris Van Veldhoven bij Nationale Milieudag VVM

  Toespraak van staatssecretaris Van Veldhoven (IenW) bij de Nationale Milieudag, een jaarlijkse  bijeenkomst van de VVM. Deze vond plaats op 14 mei 2019 in het Provinciehuis van Zuid-Holland in Den Haag.

 • Bevindingen Quick scan monitoring PPS De Knoop Utrecht 2018

  Rapport van de Auditdienst Rijk (ADR) over een assuranceonderzoek naar het systeem van registratie en afhandeling van meldingen over het facilitair beheer van Rijkskantoor 'De Knoop' in Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Invulling Strategie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT - Deel 2

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Adviesvraag Beoordeling van risico’s voor derden bij gentherapiestudies

  Afschrift van de brief van COGEM aan minister Van Nieuwenhuizen. De brief bevat een beoordeling van mensgebonden en milieugebonden risico's bij gentherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie CommissieGenetische Modificatie Eindrapport

  Het rapport evalueert de Commissie Genetische Modificatie (COGEM) over de periode 2016 –2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang modernisering veiligheidsbeleid biotechnologie

  Staatssecretaris Van Veldhoven informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de modernisering van het veiligheidsbeleid op het gebied van de biotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op