Zoekresultaten  1-10 van de 23 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Beleidsregelverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Fiche 3 Herziening Richtlijn energiebelastingen

  Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot herstructurering van de Unieregeling voor de belasting van energieproducten en elektriciteit (herschikking).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 8 Herziening richtlijn EU ETS Luchtvaart en CORSIA

  Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de bijdrage van luchtvaart aan de economie-brede emissiereductiedoelstelling van de Unie en de implementatie van een mondiale marktgerichte maatregel. Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2003/87/EG betreffende de notificatie van CO2-compensatie door luchtvaartmaatschappijen uit de Unie in relatie tot de mondiale marktgerichte maatregel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses.

  Doel van de richtlijnen is het geven van handvatten ten behoeve van het ontwikkelen en het gebruiken van algoritmen door de overheid en ten behoeve van de publieksvoorlichting daarbij door overheden. De richtlijnen komen voort uit de beschikbaarheid van nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren. Overheden gebruiken al langer algoritmen waarvan de uitkomst wordt gebruikt als ondersteuning of advies voor verder onderzoek, beleid of uitvoeringstrajecten. Algoritmen zijn dus niet nieuw. Wél zijn er steeds meer gegevens digitaal beschikbaar voor overheden en zijn er steeds meer nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren, onder andere gebruik makend van Artificial intelligence (AI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 Herziening Richtlijn hernieuwbare energie

  Richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en tot amendering van Richtlijn (EU) 2018/2001.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbrede Modelovereenkomst DBFMO Huisvesting 2014

  Dit model DBFM(O) contract (versie 4.1) voor huisvestingsprojecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbrede DBFMO modelovereenkomst huisvesting 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbrede Modelovereenkomst DBFM Infrastructuur 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rijksbrede DBFM modelovereenkomst Infrastructuur 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • DBFM Modelovereenkomst infrastructuurprojecten

  Deze model DBFM overeenkomst (versie 4.2) natte infrastructuur projecten is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Rijksvastgoedbedrijf, Rijkswaterstaat en het ministerie van Financiën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handleiding Publiek-Private Comparator (PPC)

  De handleiding is bedoeld voor teamleden die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de publiek private comparator (PPC). Beslissers en controleurs over en van de PPC kunnen door deze handleiding een inzicht krijgen in methodiek en proces van de PPC. Deze versie is van maart 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op