Zoekresultaten  1-10 van de 57 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gezamenlijke verklaring van Australië en Nederland over samenwerking op het gebied van waterstof

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksverslag Klankbordgroep Risico’s Nanomaterialen 2008-2011

  Naast de voordelen die nanotechnologie biedt, bestaat tegelijkertijd ook zorg over de veiligheid voor mens en milieu. De aandacht richt zich nu vooral op de mogelijke risicos van vrije, slecht afbreekbare nanodeeltjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5: Wijziging Gemeenschapsmodellenverordening en Herschikking Modellenrichtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de wijziging van 2 verordeningen op het gebied van het modellenrecht en een herschikking van de Richtlijn over de rechtsbescherming van modellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid. De Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA, SP, PvdA en de ChristenUnie hebben deze vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 - Dataverordening

  Het fiche gaat over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over geharmoniseerde regels voor eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig departementaal informatieplan BZ 2023-2024

  Het informatieplan geeft een globaal overzicht van de visie, kernconcepten en ambities op het gebied van de informatievoorziening, digitalisering en het gebruik van data en ICT in relatie tot de maatschappelijke opgave van BZ. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen Eerste Kamer over Europese AI-verordening

  Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Blok (EZK), minister Ollongren en staatssecretaris Knops (beiden BZK) geven antwoord op vragen over de Europese verordening voor het bevorderen van een Europese aanpak van artificiële intelligentie (AI). De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart CCS

  CO2-afvang en -opslag, een ongemakkelijk maar onmisbaar onderdeel van de energietransitie

  Bekijk document gepubliceerd op