Zoekresultaten  1-10 van de 86 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Fiche 13 Verordening Carbon Border Adjustment Mechanism

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens (Carbon Border Adjustment Mechanism; CBAM)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 4 Verordening bijmengverplichting luchtvaartbrandstoffen

  Voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad voor het waarborgen van het gelijke speelveld voor duurzame luchtvaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans

  Minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de betrekkingen met China. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een Raadspositie ten aanzien van het wetsvoorstel voor een anti-dwang instrument (anti-coercion instrument, ACI). Het ACI heeft als doel om economische dwang door derde landen tegen te gaan en indien nodig hier onder voorwaarden op te kunnen reageren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over intentieverklaring Nederland-Oman groene waterstof

  De ministers Jetten (Klimaat en Energie) en Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) sturen hun antwoorden op vragen over de intentieverklaring tussen Nederland en Oman voor samenwerking op het gebied van groene waterstof. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Kröger en Van der Lee (GroenLinks) en Thijssen (PvdA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Grondstoffen voor de grote transities

  Met de nationale grondstoffenstrategie wordt ingezet op voldoende beschikbaarheid van kritieke mineralen en metalen, circulariteit, op het vinden van minder schaarse alternatieven en verkleinen van de impact op mens en milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over actuele situatie energie-intensieve industrie vanwege sterke prijsstijgingen energie

  Minister Adriaansens (EZK) en minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeren de Tweede Kamer over de actuele situatie energie-intensieve industrie vanwege de prijsstijgingen van energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5: Wijziging Gemeenschapsmodellenverordening en Herschikking Modellenrichtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de wijziging van 2 verordeningen op het gebied van het modellenrecht en een herschikking van de Richtlijn over de rechtsbescherming van modellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid. De Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA, SP, PvdA en de ChristenUnie hebben deze vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op