Zoekresultaten  1-10 van de 69 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over een Raadspositie ten aanzien van het wetsvoorstel voor een anti-dwang instrument (anti-coercion instrument, ACI). Het ACI heeft als doel om economische dwang door derde landen tegen te gaan en indien nodig hier onder voorwaarden op te kunnen reageren. Kamerbrief over appreciatie Raadspositie anti-dwang instrument (PDF | 4 pagina's | 223 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste deelbesluit op bezwaarschrift Wooverzoek LNG-project Mozambique - Bijlage - deel 3

  Eerste deelbesluit op bezwaarschrift over besluit op Woo-verzoek over een LNG-project in Mozambique.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over schade aan mens en milieu door winning mangaan in Zuid-Afrika

  Minister De Bruijn (Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) beantwoordt vragen over de schade aan mens en milieu door winning van mangaan in Zuid-Afrika.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 1 - Dataverordening

  Het fiche gaat over een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad over geharmoniseerde regels voor eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Compliance of the Dutch Oil and Gas Sector to OECD Guidelines

  NCP-rapport over naleving OESO-richtlijnen door Nederlandse olie- en gassector

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording vragen over de Kamerbrief over de internationale rechtsorde in het digitale domein

  Minister Blok beantwoordt vragen over de Kamerbrief over de internationale rechtsorde in het digitale domein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans

  Minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de betrekkingen met China.  Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid. De Tweede Kamerfracties VVD, D66, CDA, SP, PvdA en de ChristenUnie hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Fiche: Verordening verbod op producten gemaakt met dwangarbeid (PDF | 17 pagina's | 289 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten

  Onderzoek naar de mogelijke juridische vormgeving en handhaving van afdwingbare IMVO-instrumenten. Opties voor afdwingbare IMVO-instrumenten (PDF | 149 pagina's | 1,3 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen

  Minister Kaag beantwoordt vragen over het onderzoeksrapport met strategieën voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen.

  Bekijk document gepubliceerd op