Zoekresultaten  1-10 van de 69 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Buitenlandse Zakenverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over verslag Fonds Kinderarbeid - Documenten bij Woo-besluit Fonds Kinderarbeid

  Besluit op een verzoek om informatie over het verslag van het Fonds Kinderarbeid gemaakt door de Universiteit van Greenwich en dat aan RVO is verstuurd, evenals alle correspondentie tussen RVO en de Universiteit van Greenwich. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Rij informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van het flankerend beleid als onderdeel van de uitvoering van de COP26-verklaring. De bewindspersonen reageren ook op het rapport over het luchthavenproject in de baai van Manilla. Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla (PDF | 10 pagina's | 518 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken flankerend beleid COP26-verklaring en reactie op rapport luchthavenproject Manilla (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criterianota FMO 2022

  In de criterianota zijn diverse beleidsuitgangspunten en criteria vastgelegd die als richtlijn dienen bij de identificatie, keuze en implementatie van de dienstverlening van FMO. Het gaat over algemene principes over ontwikkelingswaarde, additionaliteit, goed bestuur en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Criterianota FMO 2022 (PDF | 4 pagina's | 356 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over BNC fiche bij voorstel voor richtlijn passende zorgvuldigheid in bedrijfsleven duurzaamheid

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) geeft antwoord op vragen over het BNC-fiche over het voorstel voor een richtlijn over passende zorgvuldigheid in het bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid. Eerste Kamerleden van de fracties van VVD, D66 en GroenLinks hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over BNC fiche bij voorstel voor richtlijn passende zorgvuldigheid in  bedrijfsleven duurzaamheid (PDF | 7 pagina's | 377 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste deelbesluit op bezwaarschrift Wooverzoek LNG-project Mozambique - Bijlage - deel 3

  Eerste deelbesluit op bezwaarschrift over besluit op Woo-verzoek over een LNG-project in Mozambique.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste deelbesluit op bezwaarschrift Wooverzoek LNG-project Mozambique - Bijlage - deel 2

  Eerste deelbesluit op bezwaarschrift over besluit op Woo-verzoek over een LNG-project in Mozambique.  Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Twinning III Suriname - Nederland

  Effectevaluatie van de Twinningfaciliteit Suriname-Nederland. Het Twinninginstrument is een in 2008 in het leven geroepen fonds dat de samenwerking tussen maatschappelijke organisaties uit Nederland en Suriname faciliteert en financiert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fiche 5: Wijziging Gemeenschapsmodellenverordening en Herschikking Modellenrichtlijn

  Fiche van de werkgroep Beoordeling Nieuwe Commissievoorstellen (BNC) over de wijziging van 2 verordeningen op het gebied van het modellenrecht en een herschikking van de Richtlijn over de rechtsbescherming van modellen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans

  Minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en minister Adriaansens (EZK) informeren de Tweede Kamer over recente ontwikkelingen in de betrekkingen met China.  Kamerbrief over ontwikkelingen Chinabeleid, een verschuiving van de balans (PDF | 18 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op