Zoekresultaten  1-10 van de 136 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Convenant waarborging .nl-domein 2022-2029

  Het convenant tussen EZK en de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN) over waarborging van het .nl-domein van 2022 tot 2029.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarborging .nl-domein Evaluatie 2015 - 2022

  Overzicht op hoofdlijnen van de relevante ontwikkelingen in de periode na de ondertekening van het convenant op de punten zoals deze zijn omschreven in het Eindrapport.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieksverslag Klankbordgroep Risico’s Nanomaterialen 2008-2011

  Naast de voordelen die nanotechnologie biedt, bestaat tegelijkertijd ook zorg over de veiligheid voor mens en milieu. De aandacht richt zich nu vooral op de mogelijke risicos van vrije, slecht afbreekbare nanodeeltjes.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Nanotechnologie

  Kamerbrief van minister Verhagen (EL&I), inzake de 2e voortgangsrapportage Nanotechnologie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Routekaart Waterstof

  De Routekaart Waterstof beschrijft hoe een brede groep stakeholders de komende jaren vooruitgang wil boeken om de Nederlandse waterstofambities en klimaatdoelen te behalen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-/Woo-verzoek 1e deelbesluit over de relatie tussen de overheid en Mezuro B.V. - Bijlagen bij besluit op Wob-Woo-verzoek 1e deelbesluit over de relatie tussen de overheid en Mezuro B.V.

  Besluit op een verzoek om informatie over de relatie tussen het ministerie van EZK, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en Mezuro B.V. Het verzoek is op 18 januari 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 23 maart 2023 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek nevenactiviteiten SIDN in relatie tot risico's en continuïteit van het .nl-domein

  Rapport over de activiteiten van Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). Dit rapport geeft een beeld van de activiteiten die SIDN ontplooit naast het beheren van het .nl-domein (‘nevenactiviteiten’), en de risico’s die daaruit mogelijk voortvloeien.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over BNC-fiche Dataverordening

  Minister Adriaansens (EZK) geeft de Tweede Kamer antwoord op vragen over het BNC-fiche Dataverordening. De vragen zijn vanuit verschillende fracties gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

  BIjlage 1: nota van verslag tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op