Zoekresultaten  1-10 van de 82 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Justitie en Veiligheidverwijder
 • Eerste Kamerbrief bij verslag van de informele JBZ Raad van 20 21 juli 2023

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) , minister Weerwind (Rechtbescherming) en staatssecretaris Van der Burg (JenV) sturen de Eerste en Tweede Kamer het verslag van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 20 en 21 juli 2023 in Logroño, Spanje. Zij geven daarbij antwoorden op vragen van de VVD-fractie over de Advance Passenger Information (API-)-verordeningen en online piraterij van (sport)evenementen. Ook gaan zij in op de besprekingen tijdens de JBZ-Raad over mensenrechten. Tot slot sturen zij het kwartaaloverzicht van het 2e kwartaal van wetgevende voorstellen op JBZ-terrein.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag College van Toeztcht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten 2020

  Het jaarverslag gaat over de activiteiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten (CvTA) in het jaar 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak

  Minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Yeşilgöz-Zegerius en staatssecretaris Van der Burg (beiden JenV) informeren de Tweede Kamer over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM). Dit plan beschrijft de strategische uitgangspunten en de ambitie voor de nieuwe informatievoorziening van het Openbaar Ministerie (OM). Zij sturen 2 adviesrapporten van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) mee met de Kamerbrief. De adviesrapporten gaan over het BIPOM en over de realisatie van het programma Basisplan Straf. Zij geven hun beleidsreactie. Ook sturen zij de beleidsreacties van het OM en de Raad voor de rechtspraak. Kamerbrief met beleidsreactie op adviezen BIPOM Openbaar Ministerie en Basisplan Straf Rechtspraak (PDF | 6 pagina's | 197 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) stuurt zijn advies over het Business InformatiePlan OM (BIPOM) aan minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV). Afschrift Aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM (PDF | 11 pagina's | 3,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM

  Afschrift van de brief van het Openbaar Ministerie (OM) aan het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De brief bevat de beleidsreactie van het OM op het advies over het Business Informatieplan van het Openbaar Ministerie (BIPOM). Afschrift brief Beleidsreactie OM op aanbiedingsbrief Advies Business InformatiePlan OM BIPOM (PDF | 15 pagina's | 4,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren

  De strategie gaat over de informatievoorziening van het ministerie voor JenV voor de jaren 2021 tot 2027. i-Strategie 2022 - 2027 een JenV-brede IV-portefeuille voor de komende jaren (PDF | 33 pagina's | 2,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Richtlijnen voor het toepassen van algoritmen door overheden en publieksvoorlichting over data-analyses.

  Doel van de richtlijnen is het geven van handvatten ten behoeve van het ontwikkelen en het gebruiken van algoritmen door de overheid en ten behoeve van de publieksvoorlichting daarbij door overheden. De richtlijnen komen voort uit de beschikbaarheid van nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren. Overheden gebruiken al langer algoritmen waarvan de uitkomst wordt gebruikt als ondersteuning of advies voor verder onderzoek, beleid of uitvoeringstrajecten. Algoritmen zijn dus niet nieuw. Wél zijn er steeds meer gegevens digitaal beschikbaar voor overheden en zijn er steeds meer nieuwe technieken om data-analyses uit te voeren, onder andere gebruik makend van Artificial intelligence (AI).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen Eerste Kamer over Europese AI-verordening

  Minister Dekker (Rechtsbescherming), minister Blok (EZK), minister Ollongren en staatssecretaris Knops (beiden BZK) geven antwoord op vragen over de Europese verordening voor het bevorderen van een Europese aanpak van artificiële intelligentie (AI). De vaste commissie voor Justitie en Veiligheid in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nader rapport Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Minister Dekker stuurt het nader rapport (advies van de Raad van State) over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt naar de Koning en de Tweede Kamer. Nader rapport Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt (PDF | 9 pagina's | 285 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het nader verslag wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt

  Minister Dekker reageert op vragen en opmerkingen van de Tweede Kamer over het wetsvoorstel Implementatiewet richtlijn auteursrecht in de digitale eengemaakte markt.

  Bekijk document gepubliceerd op