Zoekresultaten  1-10 van de 14 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Voortgangsrapportage 2010 Rijksbrede Actieplan Nanotechnologie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief 2022 IT-traject Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

  Minister Dijkgraaf (OCW) stuurt de Tweede Kamer de 1e voortgangsbrief van het IT-traject 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' (DAB). Het IT-traject vervangt de verouderde IT-systemen waarmee DUO de bekostiging van instellingen uitvoert. De rapportage gaat over de periode mei tot en met oktober 2022. ij de Kamerbrief zit een beslisnota.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat Nederlandse studenten maandenlang gemakkelijk te hacken zijn geweest

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van het bericht dat vele tienduizenden Nederlandse studenten maandenlang gemakkelijk te hacken zijn geweest. Het Tweede Kamerlid Kwint (SP) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op feitelijke vragen van de vaste commissie voor OCW over Kamerbrief met reactie op definitief BIT-advies over doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’

  Minister Dijkgraaf (OCW) beantwoordt feitelijke vragen naar aanleiding van de Kamerbrief van 29 oktober 2021. De brief bevat een reactie op het definitieve advies 'Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging' van het Bureau ICT-toetsing (BIT). Hij doet dit mede namens de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had hierover vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Motie van de leden Van der Ham en Samsom over de onderhandelingsinzet voor het 8e kaderprogramma

  Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) op 10 december 2009 hebben de leden Van der Ham (D66) en Samsom (PvdA) een motie ingediend met het verzoek in het voorjaar van 2010 geïnformeerd te worden over de onderhandelingsinzet voor het 8e kaderprogramma (KP8, vanaf 2014) met onder andere aandacht voor: Financiële intensiveringen ten gunste van duurzame technologieën; Een programma voor het opschalen van schone energieopwekking; Het realiseren van een Europees elektriciteitsnetwerk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 31-43

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Addendum Richtsnoer IER en Studenten VSNU en NFU September 2020

  Het Addendum geeft een kader voor de relatie tussen student en universiteit en/of universitair medisch centrum (UMC) bij intellectuele en industriële eigendomsrecht(en). Het is een aanvulling op het 'Richtsnoer omgang met intellectuele eigendomsrechten (IER) richting academische startups' uit 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Documenten 77-80

  De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft op 1 september 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie van het Nederlandse Ruimtevaartbeleid 2012-2016

  Dit rapport is een evaluatie van het Nederlandse ruimtevaartbeleid tussen 2012 en 2016. En is erop gericht lering te trekken uit de 4 doelstellingen van het gevoerde beleid: wetenschappelijk onderzoek naar onder meer sterren en planeten; de ontwikkeling van een gezonde ruimtevaartsector met verkoopbare producten en diensten;  de inzet van satellietdata voor nieuwe toepassingen en diensten; het behouden en versterken van de ESA-vestiging in Noordwijk en de samenwerking met ESTEC, bedrijven en instellingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport Extended Collective Licensing: panacee voor massadigitalisering?

  Minister Bussemaker (OCW) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het onderzoeksrapport Extended collective licensing: panacee voor massadigitalisering?.

  Bekijk document gepubliceerd op