Zoekresultaten  1-10 van de 19 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteitverwijder
 • Besluit Woo-verzoek SDE-beschikking - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om alle documenten en correspondentie over een SDE-beschikking. SDE staat voor Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief verslag Landbouw- en Visserijraad 7 april 2022

  Minister Staghouwer (LNV) doet de Tweede Kamer verslag van de Landbouw- en Visserijraad van 7 april 2022. Ook laat de minister weten hoe hij invulling geeft aan de motie-Van der Plas over biotechnologische technieken. De Eerste Kamer heeft het verslag ook gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over biotechnologie

  Antwoorden van staatssecretaris Bleker (EL&I) op vragen van de vaste commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over biotechnologie. De antwoorden worden mede gegeven door minister Verhagen (EL&I) en staatssecretaris Atsma (IenM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • National Report for the Convention on Biological Diversity

  National Report for the Convention on Biological Diversity

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Biotechnologie en Tuinbouw van 7 oktober 2020

  Minister Schouten beantwoordt vragen van het Schriftelijk Overleg Biotechnologie en Tuinbouw van 7 oktober 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning biobased routes circulaire glastuinbouw

  Het rapport betreft een verkenning naar concepten voor biobased business met plantaardige reststromen uit de glastuinbouw. De verkenning geeft een overzicht van kansrijke richtingen en marktpartijen om mee samen te werken, en is uitgevoerd door Smits Consult voor Groene Groei in samenwering met Stichting Glastuinbouw Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over bijeenkomsten EU regulering nieuwe plantenveredelingstechnieken - bijlagen bij besluit op wob-verzoek over bijeenkomsten eu regulering nieuwe plantenveredelingstechnieken.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over bijeenkomsten over de EU regulering van nieuwe plantenveredelingstechnieken (new breeding techniques). Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategie voor een groene samenleving

  Rapport Strategie voor een groene samenleving - biomaterialen, drijfveer voor de biobased economy van de wetenschappelijke Technologische Commissie Biobased Economy (WTC).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw

  In de Verkenning generieke maatregelen glastuinbouw zijn de integrale kosten van overstappen van een tuinder naar duurzame warmte geanalyseerd, uitgaande van kosten van zes modelteelten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht 'Nederland raakt met landbouw-innovaties achter op China'

  Minister Schouten (LNV) en minister Van Nieuwenhuizen (IenW) beantwoorden vragen over het bericht 'Nederland raakt met landbouw-innovaties achter op China'. De Tweede Kamerleden Valstar en Van Campen (beiden VVD) hebben deze vragen gesteld. De ministers gaan ook in op de uitvoering van de motie-Weverling.

  Bekijk document gepubliceerd op