Zoekresultaten  1-10 van de 395 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ontwikkelingssamenwerkingverwijder
 • Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over de kabinetsreactie AIV-advies 'De Oekraïne-oorlog als geopolitieke tijdschok' (Kamerstuk 36045-132)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Criterianota FMO 2022

  In de criterianota zijn diverse beleidsuitgangspunten en criteria vastgelegd die als richtlijn dienen bij de identificatie, keuze en implementatie van de dienstverlening van FMO. Het gaat over algemene principes over ontwikkelingswaarde, additionaliteit, goed bestuur en internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Criterianota FMO 2022 (PDF | 4 pagina's | 356 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitstel beantwoording vragen van het lid Akerboom over de aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geo-economische monitor 2023

  De geo-economische monitor heeft tot doel om waar mogelijk datagedreven handvatten te bieden om ervoor te zorgen dat het debat over strategische afhankelijkheden gebaseerd is op feitelijke informatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Annex bij Herziening Actieplan Beleidscoherentie voor ontwikkeling

  Deze bijlage bevat per thema een overzicht van de (sub)doelen, kabinetsinzet en indicatoren van het vernieuwde actieplan beleidscoherentie voor ontwikkeling. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De aangifte van de dochter van een vermoorde mensenrechtenactivist tegen de Nederlandse Financierings-maatschappij voor Ontwikkelingslanden (FMO)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetsingskader risicoregelingen Rijksoverheid: PRGT

  Beschrijving van de risico's die de Rijksoverheid loopt door de Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT). De PRGT voorziet lage-inkomenslanden van concessionele leningen met een langere looptijd en rentesubsidie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidskader fonds bestrijding seksuele uitbuiting kinderen

  Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceerde op 15 juli 2022 een subsidietender voor het Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen. Dit subsidiebeleidskader heeft de volgende beleidsdoelstelling: bijdragen aan de bestrijding en het voorkomen van seksuele uitbuiting van kinderen en jongeren tot 18 jaar. Subsidieaanvraag U dient een subsidieaanvraag in te dienen aan de hand van het aanvraagformulier (Annex 10). Dit kan in zowel het Nederlands als het Engels. Raadpleeg de Engelstalige versie van het beleidskader. De annexen zijn alleen in het Engels beschikbaar. Let op: termijn indienen  De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft besloten de deadline voor het indienen van subsidieaanvragen onder het Subsidiebeleidskader Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen uit te stellen. Nieuwe deadline voor indienen subsidieaanvragen is 2 december 2022. De uiterste startdatum van te subsidiëren activiteiten wordt verschoven van 1 januari 2023 naar 1 maart 2023. Het formele besluit tot wijziging van het subsidiebeleidskader is gepubliceerd in de Staatscourant. Landen waarvoor bonuspunten kunnen worden toegekend De minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een wijziging doorgevoerd in de subsidieregeling voor het Fonds Bestrijding Seksuele Uitbuiting van Kinderen. Deze wijziging betreft de landen waarvoor additionele punten kunnen worden verkregen. Hiervoor komen alle 22 in de BHOS-nota genoemde focuslanden voor ontwikkelingssamenwerking in aanmerking. Dit zal dus niet enkel zijn voor inzet in de landen in de BHOS-nota genoemde focusregio’s voor ontwikkelingssamenwerking (West-Afrika/Sahel, Hoorn van Afrika, Midden-Oosten en Noord-Afrika (MENA)); ook Mozambique, Afghanistan en Bangladesh komen hiervoor in aanmerking. Het formele besluit tot wijziging van het subsidiebeleidskader wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd in de Staatscourant.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stand van zaken hulp, herstel en wederopbouw Oekraïne

  Minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) informeert de Tweede Kamer over de hulp, het herstel en de wederopbouw in Oekraïne.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie 2023-2030

  Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie 2023 -2030: Samen zorgen voor gezondheid wereldwijd.

  Bekijk document gepubliceerd op