Zoekresultaten  1-50 van de 231 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 1 pagina | 615 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt (PDF | 5 pagina's | 258 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de uitvoering van de Tozo door gemeenten

  Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Tozo door gemeenten, hoe de financiële vergoeding voor uitkeringskosten Tozo aan gemeenten plaats zal vinden, welke oplossingen er zijn om het financieel risico voor gemeenten te beperken en hoe de rechtmatigheid wordt gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van gezond werk - Het voorkómen van de ongezonde kanten van arbeid

  Dit rapport geeft een beeld van de gevolgen van ongezonde arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op 'Het asbeststelsel: gevangen in belangen?'

  Reactie van staatssecretaris Van Ark op het rapport 'Het asbeststelsel: gevangen in belangen?' van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB).  Reactie op 'Het asbeststelsel: gevangen in belangen?' (PDF | 2 pagina's | 153 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest

  Antwoorden van staatssecretaris Van Ark op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA) over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen’. Beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest (PDF | 4 pagina's | 236 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief handreiking ADM-beleid

  Minister Koolmees stuurt de handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) en licht de handreiking kort toe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de publicatie Staat van gezond werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan.  De Staat van gezond werk maakt het belang van preventie van ongezond werk duidelijk. Het rapport geeft handvatten voor alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden, het geven van instructie en het houden van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NVS-document Lektesten en besmettingscontroles

  Het doel van dit document is het vastleggen van beoordelingscriteria voor het uitvoeren van lektesten en besmettingscontroles. Als de vergunninghouder of uitvoerende partij zich aan deze criteria houdt kan op verantwoorde wijze invulling gegeven worden aan deze wettelijke verplichting. Door deze criteria vast te leggen in het uitvoeringsbeleid van de Arbeidsinspectie of deze op te nemen in de voorschriften van de vergunning, wordt het mogelijk om op uniforme wijze toezicht te houden en controle uit te oefenen op deze vergunningplichtige handelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij. Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting (PDF | 9 pagina's | 449 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over arbeidsmigranten in een vleesfabriek die moesten doorwerken ondanks een coronauitbraak

  Minister Koolmees beantwoordt de vragen over 'arbeidsmigranten in een vleesfabriek in Groenlo die moesten doorwerken ondanks een coronauitbraak'. Kamervragen over arbeidsmigranten in een vleesfabriek die moesten doorwerken ondanks een coronauitbraak (PDF | 4 pagina's | 176 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over Boete voor roken buiten pauze

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op de vragen van het Kamerlid Heerma (CDA) over Boete voor roken buiten pauze.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanpassing voorschriften voor inzet werkbakken aan hijskranen

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de aanpassing van de voorschriften voor inzet werkbakken aan hijskranen bij sanering asbestdaken. Zij zal het gebruik van werkbakken aan hijskranen voor genoemde specifieke gevallen beperkt en tijdelijk toestaan, onder strenge aanvullende voorwaarden ten behoeve van de veiligheid van werknemers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Leidraad risicoanalyse stralingstoepassingen

  De Nederlandse wet verplicht ondernemers om voorafgaand aan een handeling met ioniserende straling een risicoanalyse uit te laten voeren. Enkele voorbeelden van dat soort handelingen zijn de controle van lasnaden in gasleidingen met gammabronnen en het maken van een röntgenfoto door een dierenarts. Het RIVM heeft daarom een leidraad ontwikkeld waarmee een risicoanalyse kan worden uitgevoerd voor het werken met ioniserende straling.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Werken met asbest vaak niet veilig’

  Antwoorden van staatssecretaris De Krom (SZW) op vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het bericht ‘Werken met asbest vaak niet veilig’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op vragen wijziging Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving

  Antwoorden op de vragen en opmerkingen van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de op 24 oktober 2022 ontvangen brief inzake de Voorhang in verband met wijziging van het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Besluit bouwwerken leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoorden op vragen over het bericht 'KLM stelt vaccinatieplicht in voor nieuwe piloten en stewardessen'. De vragen zijn gesteld door het lid Stoffer (SGP). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Chroom-6 op materialen

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ark (SZW) informeren de Tweede Kamer over de aanwezigheid, de risico’s en de maatregelen ter voorkoming van gezondheidsrisico’s als gevolg van blootstelling aan chroom-6.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Herkomst vrijstellingen asbestinventarisatieverplichtingen

  Een reconstructie van de totstandkoming en onderbouwing van vrijstellingen van asbestinventarisatieverplichtingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid)

  Deze handreiking ondersteunt werkgevers bij het opstellen van beleid over alcohol-, drugs- en medicijngebruik binnen de organisatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorrapportage Asbest 2015

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek

  Rapport over de toepassingen van en blootstelling aan chroom-6 voor werknemers in Nederland. Inventarisatie van toepassingen van chroom-6 op de werkplek (PDF | 78 pagina's | 837 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sectorrapportage asbest 2013

  De sectorrapportage Asbest 2013 geeft een beeld van de arbeidsomstandigheden in de gecertificeerde asbestsector en van de aanpak van malafide asbestsaneerders.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang aanpassingen asbeststelsel

  Staatssecretaris Wiersma (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken op het asbestdossier. Hij gaat in op de voortgang van de wijziging van de regelgeving, de voortgang van SMART-nieuwe stijl, het Validatie- en Innovatiepunt (VIP), de verkenning van verbetermogelijkheden voor de eindbeoordeling en op een aantal aangenomen moties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvullend besluit op Wob-verzoek over NOW

  Aanvullend besluit op een verzoek om informatie over de totstandkoming van de NOW-regeling. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veilig asbest saneren op hoogte, onderzoek TNO

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Onafhankelijkheid eindbeoordeling asbest

  Het doel van het onderzoek is om na te gaan of de signalen over knelpunten in de onafhankelijkheid bij de eindbeoordeling asbest voortkomen uit een groter (structureel) probleem en een inventarisatie van mogelijke verbeterpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol NOW3 en NOW4

  Accountantsprotocol behorend bij de Derde en Vierde Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW3 en NOW4). Accountantsprotocol NOW3 en NOW4 (PDF | 88 pagina's | 675 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsbrief gevaarlijke stoffen

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken met betrekking tot de eerder aangekondigde aanpak gevaarlijke stoffen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanpassingen asbestregelgeving

  In de op 9 november 2020 verzonden brief aan de Tweede Kamer 'Aanpassingen asbestregelgeving' meldt de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het volgende: Voor een aantal keuzes in het asbestbeleid baseer ik mij op het door TNO In september 2019 uitgebrachte rapport 'Aanknopingspunten voor differentiatie in risico's van werkzaamheden met asbest ten behoeve van beheersregimes'.  Op dit rapport is een aantal reviews uitgevoerd door onafhankelijke experts. Deze reviews en een algemene reactie van TNO hierop kunt u hieronder terugvinden (downloads 1/8 t/m 6/8). De reviews zijn meegenomen bij de gemaakte beleidskeuzes bij de aanpassingen in de regelgeving. Op deze pagina is een overzicht opgenomen hoe met de specifieke aandachtspunten in de reviews is omgegaan (download 8/8). Daarnaast heeft SZW aan TNO verzocht om een verduidelijkend memorandum op te stellen waarin de samengevatte overwegingen en conclusies uit het oorspronkelijke rapport op een meer leesbare manier toegankelijk zijn (download 7/8).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief moties en toezeggingen maatregelen noodpakket

  Minister Koolmees en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer over de stand van zaken van de verschillende maatregelen uit het noodpakket o.a. naar aaanleiding van enkele moties en toezeggingen uit het wetgevingsoverleg van 14 april jl.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Voortgangsbrief chroom-6 voorjaar 2020

  Minister Van Rijn en staatssecretaris Van Ark informeren de Tweede Kamer over de voortgang van de geplande maatregelen van de Rijksoverheid met betrekking tot chroom-6. Kamerbrief over Voortgangsbrief chroom-6 voorjaar 2020 (PDF | 11 pagina's | 584 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Kwaliteit beslissingen over tekortkomingen van asbestbedrijven is verbeterd

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief beleidsreactie onderzoek functioneren asbeststelsel

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) zendt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het onderzoek over het functioneren van het asbeststelsel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over asbest (periode 1 september 2018-1 juli 2019)

  Besluit op een verzoek om informatie over asbest over de periode 1 september 2018 t/m 1 juli 2019. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Stelsel Asbest

  Brief van minister Asscher (SZW) aan de Tweede Kamer over asbestcertificatie cq. regulering en de voor- en nadelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol NOW 5 en NOW 6

  Accountantsprotocol behorend bij de 5e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 5) en de 6e tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 6).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e deelbesluit Wob-verzoek asbestsanering en werkbak aan kraan - Openbaar gemaakte documenten deel 3

  Besluit op een verzoek om informatie over het TNO-onderzoek "veilig asbestsanering op hoogte" en over werkbakken hangende aan een hijskraan. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang alcohol- en drugstesten op de werkvloer

  Staatssecretaris Van Ark meldt de voortgang van de aanpak van alcoholgebruik en drugsgebruik op de werkvloer. Kamerbrief voortgang alcohol- en drugstesten op de werkvloer (PDF | 3 pagina's | 200 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verbetering kwaliteit van beslissingen door certificerende instellingen over asbestbedrijven

  Staatssecretaris Van Ark (SZW) biedt de Tweede Kamer de rapportage aan van een onderzoek dat de Inspectie SZW heeft uitgevoerd naar de behandeling van bezwaarschriften van asbest-bedrijven door de certificerende instellingen (CI’s).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol NOW 2

  Accountantsprotocol behorend bij de Tweede tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 2).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Accountantsprotocol NOW1

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage bij Derde NOW (artikel 13) en Vierde NOW (artikel 15) - tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid

  Bijlage bij artikel 13, eerste en tweede lid, van de Derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 3) en artikel 15, eerste en tweed lid van de Vierde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW 4).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over asbest

  Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de invulling van 2 Kamermoties inzake asbest. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen vrijkomen asbest bakkersbedrijf Bakkersland

  Antwoorden van minister Asscher (SZW), mede namens minister Schippers (VWS) en staatssecretaris Mansveld (IenM), op de vragen van het Kamerlid Ulenbelt (SP) over het vrijkomen van asbest bij bakkersbedrijf Bakkersland.

  Bekijk document gepubliceerd op