Zoekresultaten  1-10 van de 232 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Beslisnota bij Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt

  Minister Van Gennip (SZW) geeft antwoord op vragen over het artikel 'Arbodiensten slaan alarm: burn-outgolf dreigt vanwege krappe arbeidsmarkt'. De Tweede Kamerleden Kathmann (PvdA) en Maatoug (GroenLinks) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de uitvoering van de Tozo door gemeenten

  Minister Koolmees informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de Tozo door gemeenten, hoe de financiële vergoeding voor uitkeringskosten Tozo aan gemeenten plaats zal vinden, welke oplossingen er zijn om het financieel risico voor gemeenten te beperken en hoe de rechtmatigheid wordt gewaarborgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van gezond werk - Het voorkómen van de ongezonde kanten van arbeid

  Dit rapport geeft een beeld van de gevolgen van ongezonde arbeid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie op 'Het asbeststelsel: gevangen in belangen?'

  Reactie van staatssecretaris Van Ark op het rapport 'Het asbeststelsel: gevangen in belangen?' van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over verwijderen asbest

  Antwoorden van staatssecretaris Van Ark op schriftelijke vragen van de Tweede-Kamerleden Von Martels en Peters (beiden CDA) over het bericht 'Samenwerking bij verwijderen asbest loopt vast, overheid moet ingrijpen’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over publicatie Staat van Gezond werk

  Minister Van Gennip (SZW) biedt de Tweede Kamer de publicatie Staat van gezond werk van de Nederlandse Arbeidsinspectie aan.  De Staat van gezond werk maakt het belang van preventie van ongezond werk duidelijk. Het rapport geeft handvatten voor alle partijen die betrokken zijn bij het organiseren en uitvoeren van werkzaamheden, het geven van instructie en het houden van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang psychosociale arbeidsbelasting

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het meerjarenprogramma Brede Maatschappelijke Samenwerking (BMS) burn-outklachten. Het doel is preventie van burn-outklachten op het gebied van het individu, werk en maatschappij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief handreiking ADM-beleid

  Minister Koolmees stuurt de handreiking Alcohol-, drugs- en medicijnbeleid (ADM-beleid) en licht de handreiking kort toe.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • NVS-document Lektesten en besmettingscontroles

  Het doel van dit document is het vastleggen van beoordelingscriteria voor het uitvoeren van lektesten en besmettingscontroles. Als de vergunninghouder of uitvoerende partij zich aan deze criteria houdt kan op verantwoorde wijze invulling gegeven worden aan deze wettelijke verplichting. Door deze criteria vast te leggen in het uitvoeringsbeleid van de Arbeidsinspectie of deze op te nemen in de voorschriften van de vergunning, wordt het mogelijk om op uniforme wijze toezicht te houden en controle uit te oefenen op deze vergunningplichtige handelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op