Zoekresultaten  1-10 van de 262 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
  • Advies Onderwijsraad Grenzen aan kleine scholen

    In dit advies geeft de Onderwijsraad antwoord op de vraag hoe bij dalende leerlingenaantallen een goed onderwijsaanbod kan worden gewaarborgd.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Uitwerking Motie Dassen/Van Weyenberg: Structurele scenario’s voor het aanbieden van schoolmaaltijden

    Het document bevat een uitwerking van verschillende mogelijke scenario’s voor een structurele vorm van schoolmaaltijden. Aanleiding was de motie van de Tweede Kamerleden Dassen (VOLT) en Van Weyenberg (D66). Deze verzocht verzocht de regering om verschillende opties uit te werken voor het structureel en laagdrempelig maken van gezonde en gevarieerde gratis schoolmaaltijden voor kinderen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Advies avicenna

    Hoogleraar Vermeulen van TIAS/Tilburg University geeft advies over de situatie bij het Avicenna College in Rotterdam waar een groot deel van de leraren geen les meer kan of wil geven.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Grotius College

    Kwaliteitsonderzoek van de Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) op de afdelingen vmbo-g/t, havo en vwo van het Grotius College in Heerlen.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

    Bijlage 1 bij brief van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, d.d. 21 oktober 2010, inzake overzicht aanhangige dossiers en kabinetsstukken t.b.v. planningsoverleg op 4 november 2010.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Werkdruk in het onderwijs

    Rapport met een kwantitatief van de (ontwikkelingen in) werkdruk en werkdruk gerelateerde factoren.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Regeldruk in het primair onderwijs

    Het doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de registratieverplichtingen van schoolleiders, leerkrachten en ondersteunend personeel in het primair onderwijs (po).

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs

    De sectorplannen gaan over de langetermijn strategie voor corona in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs (funderend onderwijs). Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs (PDF | 12 pagina's | 400 kB)

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Strategisch personeelsbeleid in het VO

    Een kwantitatieve nulmeting naar de stand van strategisch personeelsbeleid in het voortgezet onderwijs. Tijdens een expertmeeting in april 2019 onder begeleiding van Regioplan is extra duiding gegeven aan de uitkomsten van dit monitoronderzoek.

    Bekijk document gepubliceerd op

  • Onderzoekskader 2021 voor het toezicht op het voortgezet onderwijs

    Onderzoekskader van de Inspectie van het Onderwijs. Het onderzoekskader beschrijft de inrichting van het toezicht op het voortgezet onderwijs (vo).

    Bekijk document gepubliceerd op