Zoekresultaten  1-50 van de 149 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Antwoorden op kamervragen over privacygevoelige data bijstandsgerechtigden op website Spijkenisse

  Antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen van het lid Azough (GroenLinks) over privacygevoelige informatie van bijstandsgerechtigden op de internetsite van de gemeente Spijkenisse. Ingezonden op 10 maart 2010 met kenmerk nummer 2010Z04354.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over de veiligheid van DigiD

  De staatssecretaris biedt de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Gerkens (SP) over de veiligheid van DigiD. Deze vragen werden ingezonden op 17 maart 2010 met kenmerk nummer 2010Z04840.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer betreffende rapportage grote ICT-projecten

  De rapportage is een onderdeel van de maatregelen voor de verbetering van de beheersing van de grote ICT-projecten, zoals deze sinds 2008 door het kabinet zijn genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage grote ict-projecten - peildatum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen DigiD voor niet-ingezetenen

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de leden Dezentjé Hamming – Bluemink, Van der Burg (beiden VVD) en Omtzigt (CDA)aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen omtrent het aanvragen van een DigiD voor niet-ingezetenen. (Ingezonden 26 januari 2011)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het instellen van de tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt per 1 januari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Digitale inbraak DigiNotar

  Met deze brief informeren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de digitale inbraak bij DigiNotar en over het rapport dat Fox-IT daarover schreef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Verhoeven (D66), en  Elissen, Hernandez en Kortenoeven (allen PVV) over internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar. De antwoorden worden mede gegeven door de ministers Opstelten (VenJ), Rosenthal (BZ), Hillen (Def) en Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief kabinetsreactie WRR-rapport iOverheid

  Brief van minister Donner (BZK) met een kabinetsreactie op het WRR-rapport iOverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief I-strategie Rijk

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief DigiNotar

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over de stand van zaken van de vervolgacties naar aanleiding van DigiNotar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over manieren om inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen in te zamelen

  Brief van minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over manieren om inleidende referendumverzoeken en ondersteuningsverklaringen in te zamelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over DigiNotar onderzoeken

  Brief van Minister Spies (BZK) aan de Tweede Kamer over DigiNotar onderzoeken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over DigiD-gegevens die terecht zijn gekomen bij een reclamebureau en mensen die geen DigiD-code hebben

  Antwoorden van minister Spies ( BZK ) op de schriftelijke vragen van het Kamerlid Oosenbrug ( PvdA ) over DigiD-gegevens die terecht zijn gekomen bij een reclamebureau en mensen die geen DigiD-code hebben.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen inzake het aanbieden van overheidsinformatie

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister Blok ( Wonen & Rijksdienst) op de vragen van het Kamerlid Oosenbrug (PvdA) inzake het aanbieden van overheidsinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over afluisteren van internationaal telefoonverkeer

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK), minister Opstelten (V&J) en minister Kamp ( EZ) op de vragen van de Kamerleden Schouw en Verhoeven (beiden D66) over het bericht dat de Amerikaanse National Security Agency (NSA) via telecomaanbieders het internationaal telefoonverkeer afluistert.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over eID Stelsel en DigiD-kaart

  Brief aan de Tweede Kamer van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Economische Zaken over een publiek-privaat stelsel voor elektronische identificatie (eID Stelsel) en de DigiD-kaart.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht ‘Rijk koopt XPocalypse af via extra support van Microsoft’

  Antwoorden van minister Blok (Wonen & Rijksdienst) op de vragen van het Kamerlid Van Toorenburg (CDA) over het bericht ‘Rijk koopt XPocalypse af via extra support van Microsoft’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over een trust framework en eID

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK) en minister Kamp (EZ) op de vragen van de Kamerleden Moors en van Oosten (beiden VVD) over een trust framework en eID.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over de tussenstand Digitale Overheid

  Brief van minister Plasterk ( BZK ) aan de Tweede Kamer over de tussenstand Digitale Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen bespioneren van Nederlanders door de NSA

  Antwoorden van minister Plasterk (BZK) op de vragen van het Kamerlid Van Raak (SP) over het bespioneren van Nederlanders door de National Security Agency (NSA).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang eID

  Brief van minister Plasterk (BZK) en minister Kamp (EZ) aan de Tweede Kamer over de voortgang van de eID.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Brief van minister Blok ( Wonen & Rijksdienst) aan de Tweede Kamer bij het concept Instellingsbesluit Bureau ICT Toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over pilotvoorwaarden en pilotcriteria eID

  Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de pilotvoorwaarden en pilotcriteria in het eID Stelsel. Het eID Stelsel maakt onderdeel uit van het kabinetsvoornemen om het recht van burgers en bedrijven op veilig en betrouwbaar digitaal zakendoen met de overheid verder te realiseren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over uitvoering kabinetsreactie op eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT Toetsing

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de Commissie Wonen en Rijksdienst. De vragen gaan over de uitvoering van de kabinetsreactie op het eindrapport Tijdelijke commissie ICT en stand van zaken Bureau ICT Toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Pilotvoorwaarden en pilotcriteria Idensys en Publieke eID-Middelen

  Minister Plasterk (BZK) informeert, mede namens minister Kamp (EZ), de Tweede Kamer over de uitwerking van evaluatiecriteria en pilotvoorwaarden eID.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitgangspunten wetgeving Generieke Digitale Infrastructuur

  Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitgangspunten voor wetgeving ter ondersteuning van het voornemen uit het Regeerakkoord, dat burgers en bedrijven uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, digitaal kunnen afhandelen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgangsrapportage Digitaal 2017

  Minister Plasterk (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in de realisatie van de kabinetsdoelstelling Digitaal 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Actieplan open overheid 2016-2017

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer namens het kabinet het actieplan open overheid 2016-2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over advies Bureau ICT Toetsing (BIT)

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer zijn reactie op de aanbevelingen van het BIT (Bureau ICT Toetsing) over Operatie BRP (Basisregistratie Personen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger

  Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het advies van Raad voor het openbaar bestuur (Rob): “Hoe hoort het eigenlijk? Passend contact tussen overheid en burger”.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over senioren die moeite hebben met digitalisering

  Minister Plasterk (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Oosenbrug (PvdA) over het bericht dat senioren de digitalisering van de overheid te snel vinden gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording schriftelijke vragen over Digitale Infrastructuur

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) beantwoordt vragen van de vaste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken over de Digitale Infrastructuur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beleidsprioriteiten die kaderstellend zijn voor de ICT-projectenportfolio

  Minister Blok (Wonen en Rijksdienst) informeert de Tweede Kamer over 5 beleidsprioriteiten en hoe deze worden vertaald in ICT-projecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over desinformatie en beinvloeding door statelijke actoren

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Baudet (FvD) over nepnieuws.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij geactualiseerd rapport `Herijking business case inloggen in het BSN domein`

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer het rapport `Herijking business case inloggen in het BSN domein`.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht 'Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid'

  Staatssecretaris Knops (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Özütok (GL) over het bericht 'Stapels werk door nieuwe eisen toegankelijkheid'. Dit bericht gaat over de toegankelijkheid van websites van overheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over phishing incident DigiD's via MijnOverheid

  Staatssecretaris Knops (BZK) meldt de Tweede Kamer dat het Fraudeteam van Logius op 22 juni 2018 heeft vastgesteld dat er valse MijnOverheid e-mails zijn verstuurd. Via deze e-mails zijn inloggegevens voor DigiD buitgemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang programma eID

  Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de wetgeving en het programma eID over de maanden januari tot en met juni 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aan Eerste Kamer over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over grote ICT-projecten overheid

  Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Middendorp (VVD) over het bericht 'Grote ICT-projecten overheid zeker € 1 miljard duurder dan begroot'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang webtoegankelijkheid

  Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken over de toegankelijkheid van websites en mobiele apps van overheidsinstanties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over sturing informatiebeveiliging en ICT binnen de Rijksdienst

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de sturing op informatiebeveiliging en ICT binnen de Rijksdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over verhogen informatieveiligheid bij de overheid

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer de uitwerking van maatregelen die de informatieveiligheid bij de overheid moet verhogen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsreactie op rapporten over digitale samenleving

  Minister Ollongren (BZK) geeft de Eerste Kamer een reactie op de vragen naar aanleiding van de kabinetsreactie op de rapporten ‘Opwaarderen. Borgen van publieke waarden in de digitale samenleving’ en ‘Mensenrechten in het Robottijdperk’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met Kabinetsreactie over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over Kabinetsreactie inzake advies Raad van State over de effecten van de digitalisering voor de rechtsstatelijke verhoudingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over dreiging desinformatie en beïnvloeding verkiezingen

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitwerking van de bewustwordingscampagne over desinformatie via sociale media en internetzoekmachines. Zij gaat daarbij in op de invloed van de verspreiding van desinformatie bij verkiezingen. Ook schetst zij de uitgangspunten van het kabinet bij het tegengaan van desinformatie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het Verslag generieke digitale infrastructuur

  Algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en inzake de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen de overheid

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over het onderzoek naar het gebruik van algoritmen binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanpak implementatie van programma eID

  Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de aanpak van de implementatie eID.

  Bekijk document gepubliceerd op