Zoekresultaten  1-50 van de 77 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Besluit van 28 juni 2023, houdende wijziging van het Besluit verwerking persoonsgegevens generieke digitale infrastructuur in verband met het stellen van regels over de bevoegdheidsverklaringsdienst en gezagsmodule

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Aantal getroffen websites met ernstig kindermisbruik in 2 jaar tijd verdubbeld’

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht 'Aantal getroffen websites met ernstig kindermisbruik in 2 jaar tijd verdubbeld'. De Tweede Kamerleden Kuik en Slootweg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wet van 10 mei 2023 tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 11 mei 2023, houdende aanwijzing van de open informatieveiligheidsstandaarden HTTPS en HSTS voor websites en webapplicaties van bestuursorganen (Besluit beveiligde verbinding met overheidswebsites en -webapplicaties)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept opdrachtbevestiging onderzoek gebruik van data binnen de overheid

  Concept opdrachtbevestiging onderzoek motie Kamerlid Marijnissen c.s. en motie van het Kamerlid Klaver c.s. over gebruik van data binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij aanbieding nota over verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij aanbieding nota over verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 2 pagina's | 117 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht over de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer). Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 6 pagina's | 151 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (PDF | 10 pagina's | 542 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet (PDF | 5 pagina's | 76 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën. Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën (PDF | 4 pagina's | 262 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Twitter heft adviesraad op die platform veilig moest houden' en 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk (PDF | 3 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol (PDF | 3 pagina's | 136 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport 'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de beleidsreactie van het kabinet op het rapport 'Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'. Dit is een rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Ceder en motie-Leijten

  Staatsecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Ceder en de motie-Leijten. De moties gaan over het inzetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk voor een Europese digitale identiteit en over het niet instemmen met de raadspositie. Kamerbrief over motie-Ceder en motie-Leijten (PDF | 3 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het fiche 'Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)'. De vragen zijn van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) (PDF | 18 pagina's | 923 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de meerjarige, departementale informatieplannen. Hiermee wordt de eerste, gezamenlijke stap gezet om de uitkomst op het gebied van informatievoorziening voor alle departementen uniform en gelijktijdig openbaar te maken. Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen (PDF | 9 pagina's | 470 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan OCW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan OCW 2022-2026 (PDF | 20 pagina's | 487 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan LNV 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan LNV 2023-2027 (PDF | 17 pagina's | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan VWS 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan VWS 2023-2027 (PDF | 16 pagina's | 435 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan IenW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan IenW 2022-2026 (PDF | 15 pagina's | 672 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht moties en toezeggingen bij Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Overzicht van moties en toezeggingen die betrekking hebben op de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. Overzicht moties en toezeggingen bij Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 7 pagina's | 102 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van het ‘digitaal fundament’ zijn in de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren' uitgewerkt. Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 53 pagina's | 4,6 MB) Zie ook de digitoegankelijke versie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland. Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 15 pagina's | 194 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

  Minister Adriaansens (EZK), minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageren op het rapport 'Opgave Artificiële Intelligentie (AI): de nieuwe systeemtechnologie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Kamerbrief met kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie' (PDF | 7 pagina's | 362 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie

  In de bijlage gaat het kabinet verder in op de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de overheid op dit moment al doet op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en waar het kabinet van plan is om meer, minder of dingen anders te doen. Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie (PDF | 18 pagina's | 960 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op schriftelijke Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT - Handreiking aanbesteden van open source software II - pdf-versie Publieke waarden en rechten bij aanbesteden van ICT

  In de handreiking wordt stapsgewijs uiteengezet hoe men door het verwerven van bepaalde rechten publieke waarden kan verwezenlijken bij het inkopen van ICT. De focus ligt hierin op ICT met een maatschappelijke betekenis.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage Grote ICT-projecten 2021

  De Jaarrapportage Bedrijfsvoering Rijk rapporteert over de grote ICT-projecten van de Rijksoverheid. De rapportage Grote ICT-projecten beschrijft deze projecten in detail. De projecten staan ook op het Rijks ICT-dashboard.

  Bekijk document gepubliceerd op

 •  Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid

  Rapport over opties voor Nederland om online content regulering zo vorm te geven, dat democratische waarden en mensenrechten geborgd zijn op het internet. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid'

  Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies ‘Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Wob-verzoek over plannen datacenter Zeewolde - Openbaargemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van in- en uitgaande correspondentie tussen het ministerie van BZK/het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de gemeente Zeewolde/provincie Flevoland over de plannen voor een datacenter in Zeewolde. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid van de digitale transitie van de samenleving voor deze kabinetsperiode .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gebruikersonderzoek digitale bronidentiteit vanuit burgerperspectief

  JungleMinds heeft een exploratief gebruikersonderzoek uitgevoerd met als centrale vraag: hoe komen we tot een vorm voor een digitale bronidentiteit die aansluit bij de belevingswereld van de burger? In dit onderzoek is getracht te valideren of enkele hypotheses rond het concept digitale bronidentiteit standhouden wanneer deze worden voorgelegd aan gebruikers door middel van prototype testing. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage 2020 Bureau ICT-toetsing

  De jaarrapportage over het jaar 2020 van het Bureau ICT-toetsing (BIT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over buitensluiten van mensen door de digitale wereld

  Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het buitensluiten van mensen door de digitale wereld. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning Digitalisering 2030

  Een toekomstverkenning naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de digitalisering richting 2030. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afwegingskader ICT opdrachten

  Dit voorliggende geactualiseerde kader helpt opdrachtgevers en inkopers, die betrokken zijn bij een ICT aanbesteding, een keuze te maken voor het vormgeven van de dialoog met het bedrijfsleven en de wijze van aanbesteden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ICT‐onvolkomenheden rijksbreed

  Een overzicht van maatregelen en stand van zaken over onvolkomenheid op informatiebeveiliging, uitgesplitst per departement. Rapportage ICT‐onvolkomenheden rijksbreed (PDF | 8 pagina's | 115 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden

  Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de Rijksbrede status van de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op ICT- en informatiebeveiliging en de voortgang van de maatregelen in de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021. Kamerbrief over voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden (PDF | 9 pagina's | 458 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang maatregelen bevordering circulair bouwen

  Minister Ollongren beschrijft de voortgang van maatregelen in de bouwregelgeving voor circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ICT‐onvolkomenheden rijksbreed

  Overzicht van maatregelen op de onvolkomenheden Rijksbreed voor ICT en informatiebeveiliging, uitgesplitst per departement.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie

  Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie (PDF | 15 pagina's | 873 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording van de vragen over de kabinetsappreciatie van het Witboek over kunstmatige intelligentie

  Beantwoording van de vragen over de kabinetsappreciatie van het Witboek over kunstmatige intelligentie (PDF | 14 pagina's | 942 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie

  Reactie van het kabinet op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie ( PDF | 14 pagina's | 176 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Algoritme: de mens in de machine - Casusonderzoek naar de toepasbaarheid van richtlijnen voor algoritmen

  Dit rapport gaat over de toepassing in de praktijk, van de richtlijnen voor het gebruik van algoritmen door overheden, in het bijzonder bij casussen van de politie en van UWV. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programmaplan SSC-ICT

  In het Programmaplan Transitie SSC-ICT wordt de aanpak die KPMG voorstelt geconcretiseerd en aangescherpt.

  Bekijk document gepubliceerd op