Zoekresultaten  1-50 van de 375 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Een bondige publieksversie van het vijfde Nationale Actieplan Open Overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Actieplan Open Overheid 2023-2027

  Het vijfde Nederlandse Actieplan Open Overheid (2023-2027) bevat 17 actiepunten verdeeld over 7 thema’s, gericht op onder andere het actief verzamelen van ideeën van burgers, het beter voldoen aan de informatiebehoefte van verschillende doelgroepen en het stimuleren van een cultuuromslag naar meer openheid binnen overheidsorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op adviesrapporten chatberichtenarchivering en informatiebeheer

  Minister Bruins Slot (BZK) deelt de kabinetsreactie op adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie

  Minister Bruins Slot ( BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geven antwoorden op schriftelijke Kamervragen over de Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie (PDF | 12 pagina's | 609 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) reageert op de motie Prins c.s. over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechten. Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten (PDF | 4 pagina's | 217 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten (PDF | 1 pagina | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over subsidie aan Stichting Natuur en Milieu voor campagne - Inventaris en documenten bij Woo-besluit over subsidie aan Stichting Natuur en Milieu voor campagne

  Besluit op een verzoek om informatie over een subsidie die is toegekend aan de Stichting Natuur en Milieu voor de campagne 'Zet hem op 50'. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis

  Het advies van de Landsadvocaat naar aanleiding van 2 vragen over de reikwijdte van de eIDAS-verordening en open source-eis.De vragen werden gesteld tijdens de plenaire behandeling van de Wet digitale overheid en bijbehorende novelle van 21 februari 2023. Advies Landsadvocaat over reikwijdte eIDAS-verordening en open source-eis (PDF | 13 pagina's | 3,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Spoedadvies over registratietermijn van kiezers voor het kiescollege niet-ingezetenen (Kiesraad)

  Spoedadvies van de Kiesraad over de registratietermijn van kiezers voor het kiescollege niet-ingezetenen. Spoedadvies over registratietermijn van kiezers voor het kiescollege niet-ingezetenen (Kiesraad) (PDF | 5 pagina's | 89 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit betreffende de termijn voor een aanvraag tot registratie voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen. Over de uiterste registratiedatum, 31 januari 2023, is door onjuiste overheidscommunicatie onduidelijkheid ontstaan. Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen (PDF | 4 pagina's | 196 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Proeftuin Digitale Inclusie Groningen 2021

  Dit rapport doet verslag van bevindingen in de proeftuin Digitale Inclusie die in 2019-2021 in Groningen is uitgevoerd. Proeftuin Digitale Inclusie Groningen 2021 (PDF | 61 pagina's | 2,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid

  Advies van het Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding (AcOI) over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid. 'Kan dit weg?' - 'Nee': Advies over het beheren en bewaren van chatberichten bij de overheid (PDF | 55 pagina's | 3,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Twitter heft adviesraad op die platform veilig moest houden' en 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk (PDF | 3 pagina's | 166 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol (PDF | 3 pagina's | 136 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid (PDF | 2 pagina's | 94 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt haar antwoorden aan op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de brieven 'Voortgangsrapportage domein Toegang', Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven en de brief interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). De vragen zijn gesteld door de leden van de Tweede Kamer fracties VVD, D66, CDA en SP van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Een kopie van de beantwoording is ook aan de Eerste Kamer gezonden. Antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid (PDF | 11 pagina's | 600 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik

  Dit implementatiekader is een verdieping en uitwerking van het Rijksbrede beleid voor het gebruik van clouddiensten. Bij de uitvoering van het cloudbeleid is het toepassen van dit implementatiekader verplicht. Implementatiekader risicoafweging cloudgebruik (PDF | 14 pagina's | 235 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op advies Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt de kabinetsreactie op een brief van de Autoriteit Persoonsgegevens over het Rijksbreed cloudbeleid 2022 met de Tweede Kamer. Kamerbrief reactie op advies Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (PDF | 5 pagina's | 112 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  De Autoriteit Persoonsgegevens reageert op het Rijksbrede cloudbeleid 2022. Brief Autoriteit Persoonsgegevens over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (PDF | 8 pagina's | 545 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Rijksbreed cloudbeleid 2022

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het Rijksbreed cloudbeleid 2022. De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over Rijksbreed cloudbeleid 2022 (PDF | 29 pagina's | 311 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023

  Staatssecretaris Van Huffelen stuurt de Tweede Kamer het planningsoverzicht van de in 2023 te verzenden stukken, wetsvoorstellen, brieven, onderzoeken en dergelijke. De vaste commissie voor Digitale Zaken heeft het verzoek ingediend. Planningsoverzicht Digitale Zaken 2023 (PDF | 3 pagina's | 119 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Uitvoering 2022

  De Staat van de Uitvoering is een periodiek terugkerende publicatie bedoeld om de politiek te informeren over de publieke dienstverlening. Staat van de Uitvoering 2022 (PDF | 49 pagina's | 1,2 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport 'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de beleidsreactie van het kabinet op het rapport 'Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'. Dit is een rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek sturen op informatieveiligheid

  Onderzoek naar de wijze waarop andere grote (commerciële) organisaties sturing geven aan informatieveiligheid. De lessen die hier uit te trekken zijn, zijn input geweest bij het bestuurlijke deel van de evaluatie van de BIO. De lessen zijn ook input bij het verbeteren van het IB-stelsel binnen de overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Baseline Informatieveiligheid Overheid

  Bij de vaststelling van de BIO is afgesproken dat deze in 2023 zou worden geëvalueerd. De evaluatie is vervroegd naar 2022 door de komst van de nieuwe ISO27002, zodat in 2023 een vernieuwde BIO 2.0 kan worden opgeleverd waarin de evaluatie alsook de structuuraanpassing als gevolg van de nieuwe ISO27002 kan worden opgeleverd. Het evaluatierapport bevat de resultaten van de evaluatie en is richtinggevend voor het feitelijk herschrijven van de BIO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij Kamerbrief met reactie op advies over Platform Open Overheidsinformatie (PDF | 2 pagina's | 111 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie

  Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeren de Tweede Kamer over een hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen. Kamerbrief over rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie (PDF | 20 pagina's | 984 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Pegasus- of vergelijkbare software

  Ministers Bruins Slot (BZK) en Yeşilgöz-Zegerius (JenV) beantwoorden vragen over spionage met gebruik van Pegasus- of vergelijkbare software. De vragen zijn van de Kamerleden Leijten en Van Dijk (beiden SP). Kamerbrief over Pegasus- of vergelijkbare software (PDF | 7 pagina's | 109 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State

  Overzicht aanbevelingen en suggesties en hun opvolging bij het rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State. Overzicht aanbevelingen en suggesties bij rapport Digitalisering in wetgeving en rechtspraak Raad van State (PDF | 11 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over speciale portals sociale media platformen

  Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering informeren de Tweede Kamer over de speciale portals van sociale media op platformen. Kamerbrief over speciale portals sociale media platformen (PDF | 3 pagina's | 167 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op rapport digitalisering in wetgeving en rechtspraak

  Staatssecretaris Van Huffelen ( Digitalsering en Koninkrijksrelaties) reageert op rapport van Raad van State over digitalisering in wetgeving en bestuursrechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de actieplannen en nulmetingen Open op Orde. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, SP en GroenLinks hebben deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde (PDF | 13 pagina's | 629 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • GDI-Meerjarenvisie 2022-2026

  Visie over de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI) voor de jaren 2022-2026. De GDI is de verzameling van voorzieningen, standaarden en afspraken(stelsels) die door alle publieke dienstverleners worden gebruikt voor hun digitale dienstverlening aan burgers en ondernemers. GDI-Meerjarenvisie 2022-2026 (PDF | 43 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterkte gedragscode tegen desinformatie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de hernieuwde en versterkte praktijkcode tegen desinformatie. In de nieuwe praktijkcode worden er meer toezeggingen gedaan om de verspreiding van desinformatie te verminderen en worden de bestaande toezeggingen verbeterd. Kamerbrief over versterkte gedragscode tegen desinformatie (PDF | 7 pagina's | 359 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld. Memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 29 pagina's | 1,5 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Beslisnota bij memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (PDF | 2 pagina's | 1,1 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het fiche 'Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)'. De vragen zijn van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken. Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+) (PDF | 18 pagina's | 923 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de ontwerpbegrotingen 2023 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV (PDF | 53 pagina's | 2,9 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de meerjarige, departementale informatieplannen. Hiermee wordt de eerste, gezamenlijke stap gezet om de uitkomst op het gebied van informatievoorziening voor alle departementen uniform en gelijktijdig openbaar te maken. Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen (PDF | 9 pagina's | 470 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan OCW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan OCW 2022-2026 (PDF | 20 pagina's | 487 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan LNV 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan LNV 2023-2027 (PDF | 17 pagina's | 134 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan VWS 2023-2027

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2023-2027. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan VWS 2023-2027 (PDF | 16 pagina's | 435 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarig, departementaal informatieplan IenW 2022-2026

  Meerjarig, departementaal informatieplan van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2022-2026. Het doel van het departementale informatieplan is inzicht geven in de belangrijkste ontwikkelingen en plannen op het gebied van de IT en digitalisering. Meerjarig, departementaal informatieplan IenW 2022-2026 (PDF | 15 pagina's | 672 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie - Bijlagen bij besluit op Woo-verzoek over Directeurenoverleg Desinformatie

  Besluit op een verzoek om informatie over het Directeurenoverleg Desinformatie. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht moties en toezeggingen bij Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Overzicht van moties en toezeggingen die betrekking hebben op de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. Overzicht moties en toezeggingen bij Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 7 pagina's | 102 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Het thema ‘digitale overheid’ en een aantal voorwaarden van het ‘digitaal fundament’ zijn in de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren' uitgewerkt. Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 53 pagina's | 4,6 MB) Zie ook de digitoegankelijke versie van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland. Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren (PDF | 15 pagina's | 194 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toetreding en toetsing afsprakenstelsels - Vergelijkende analyse

  Doel van dit onderzoek is het bezien van verschillen, overeenkomsten, leerpunten en knelpunten in verschillende afsprakenstelsels. Daarmee wordt het opdoen van kennis en inzichtelijk maken van geleerde lessen over manieren om toetreding en toetsing vorm gegeven.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19 - Bijlage 2 bij 1e deelbesluit op Wob-/Woo-verzoek over interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19

  Deelbesluit op een verzoek om informatie over de interdepartementale werkgroep desinformatie COVID-19. Het verzoek is op 31 maart 2022 gedaan op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Deze wet is sinds 1 mei 2022 vervangen door de Wet open overheid (Woo). Op basis van deze wet is op 27 oktober 2022 dit besluit genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op