Zoekresultaten  1-20 van de 45 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • 1. REPORT ON G20

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Innovatie

  Zes essays over de rol van samenwerken tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen voor een sterke propositie van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dit is een uitgave van het innovatieplatform.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sleutelgebieden

  Onder leiding van Ad Scheepbouwer, CEO KPN, heeft een commissie op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de sleutelgebieden onderzocht. De aanpak van de sleutelgebieden werkt vindt de commissie. Het is een verstandige aanpak geweest om in 2004 zes gebieden te benoemen die zich kunnen meten met de top van de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie NLQF - EQF

  Advies Commissie NLQF - EQF Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief Mei 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 Onderzoek CPB

  Rapport The rise of the BRIC countries and its impact on the Dutch economy van het Centraal Planbureau (CPB). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Samenwerken aan Zeldzame Aarden

  Haalbaarheidsonderzoek Samenwerken aan Zeldzame Aarden. Een verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden met Japan rond zeldzame aardmetalen. Het rapport is opgesteld door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en TNO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Commissie ‘Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt’

  Rapport over mogelijkheden voor ondersteuning door institutionele beleggers van woningfinanciering in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de evaluatie van de wet op de Kamer van Koophandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wijziging van de Handelsregisterwet 2007

  Wijziging van de Handelsregisterwet 2007 in verband met de evaluatie van die wet, alsmede regeling van enkele andere aan het handelsregister gerelateerde onderwerpen in het Burgerlijk Wetboek, de Handelsregisterwet 2007 en de Wet op de Kamer van Koophandel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over beschermen publieke belangen bij bedrijfsovernames

  Minister Wiebes (EZK) informeert de Tweede Kamer over de opvolging van de 4 actielijnen uit de brief 'Overnames van bedrijven' van 20 mei 2017.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbief over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) laat de Tweede Kamer weten dat op donderdag 12 april 2018 in Luxemburg de Raad Algemene Zaken plaatsvindt. Deze brief gaat in op de agenda, die volledig is gewijd aan het Cohesiebeleid en de Europese Structuur- en Investeringsfondsen (ESI-fondsen).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over toezicht Europese Commissie op patenttrollen

  Minister Wiebes (EZK) beantwoordt een vraag van het Kamerlid Paternotte (D66) over het toezicht door de Europese Commissie op zogeheten patenttrollen. Patenttrollen zijn partijen die de octrooien die zij bezitten alleen gebruiken om licentievergoedingen af te dwingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Conceptrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Eindrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht ‘Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie’

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer antwoorden op vragen van het Kamerlid Bruins (CU) over het bericht ‘Pand Groningse fietsenmaker in beslag genomen om koopzondagenruzie’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring Commissie Corporate Governance Code: Slotdocument

  Het slotdocument van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code gaat in op de naleving van de code door beursvennootschappen in het boekjaar 2016 en op actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie Valorisatieprogramma

  Eindevaluatie van het valorisatieprogramma 2010-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Ruim 600 euro afsluitboete voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet'

  Minister Wiebes (EZK) beantwoordt vragen van het Kamerlid Van de Lee (GroenLinks) over het bericht ‘Ruim 600 euro ‘afsluitboete’ voor huiseigenaar die gasloos gaat wonen, dat mag dus niet’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over voorstel Europese Commissie voor zakelijke gebruikers online platforms

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) beantwoordt vragen van de VVD-fractie in de Eerste Kamer over het voorstel van de Europese Commissie om billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van online platforms te bevorderen.

  Bekijk document gepubliceerd op