Zoekresultaten  921-930 van de 936 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Vaardigheids ontwikkelingen volgens PISA en examens

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Effectmeting InnovatieImpuls Onderwijs

  De InnovatieImpuls Onderwijs (IIO) is een subsidieregeling die scholen in het primair en voortgezet onderwijs 4 jaar lang de mogelijkheid gaf om te experimenteren met innovatieve maatregelen binnen de school om het dreigende lerarentekort aan te pakken, zonder dat dit ten koste zou gaan van de onderwijskwaliteit of zou leiden tot een hogere werkdruk. Gedurende die vier jaar (2011-2014) zijn de effecten van de maatregelen onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleefde bureaucratie en professionaliteit onder leraren

  Onderzoek van B&A onder leraren in het basisonderwijs (PO), voortgezet onderwijs (VO), beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (BVE), hoger beroepsonderwijs (HBO) en wetenschappelijk onderwijs (WO). Gekeken is hoe deze leraren bureaucratie en hun eigen professionaliteit beleven. Het rapport is gebaseerd op literatuuronderzoek, interviews met deskundigen uit het veld en een veldonderzoek. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TALIS 2018 Results teachers and school leaders as lifelong learners volume I (Engelstalig)

  TALIS is een groot internationaal belevingsonderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) onder leraren en schoolleiders in de onderbouw van het voortgezet onderwijs naar hun leer- en werkomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vitaal naar pensioen

  Het rapport gaat over de positie op de arbeidsmarkt van oudere leraren in het basisonderwijs en oudere docenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals

  De Teaching and Learning International Survey (TALIS) is een internationaal, grootschalig onderzoek naar leraren, schoolleiders en de leeromgeving op scholen. Dit is deel 2 van het TALIS 2018 rapport. Dit rapport is in het Engels.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (2012-2017)

  Rapport over de technische ontwikkeling van de diagnostische tussentijdse toets (DTT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit van 14 oktober 2021, houdende nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan het voortgezet onderwijs (Uitvoeringsbesluit WVO 2020)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Education at aGlance 2020 OECD Indicators

  Het rappport bespreekt de indicatoren bij de meting van de internationale staat van het onderwijs (Education at a Glance 2020).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitvoeringsbesluit WVO 2020

  Het besluit bevat nadere regels over de inrichting, examinering en bekostiging van en deelname aan  het voortgezet onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op