Zoekresultaten  1-10 van de 1.007 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
 • Kamerbrief over de voortgang van de beleidsagenda informeel onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeert de Tweede Kamer over de aanpak voor kwaliteitsverbetering en zelfregulering bij informele onderwijsinstellingen en hun vertegenwoordigers. Hij bespreekt daarbij de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor alle medewerkers en vrijwilligers die in het informeel onderwijs werken met kinderen. Ook gaat hij in op de resultaten van een verkenning over toezicht op informeel onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 2e nadere memorie van antwoord wetsvoorstel uitbreiding bestuurlijk instrumentarium

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het 2e nader voorlopig verslag van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel Wet uitbreiding bestuurlijk instrumentarium onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Passend onderwijs

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies inzet structurele middelen Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de commissie Sterk Techniekonderwijs (STO) over de inzet van middelen voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies FTV over structurele fase versterking technisch onderwijs

  Advies van de Federatie Techniek en Vakmanschap (FTV) over de structurele fase van het programma Sterk Techniekonderwijs, dat tot doel heeft het technisch onderwijs te versterken. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor en evaluatieonderzoek Sterk techniekonderwijs

  Rapport over het programma Sterk Techniekonderwijs (STO) in 2023. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies vervolg Sterk Techniekonderwijs

  Advies van de landelijke ondersteuningsorganisatie van Sterk Techniekonderwijs (STO) over een structuele invulling vanaf januari 2024 van het programma voor versterking van het technisch onderwijs. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van het Onderwijs 2023

  De Staat van het Onderwijs is het jaarlijkse verslag van de Inspectie van het Onderwijs over wat er goed gaat in het onderwijs en waar verbeterpunten liggen. Dit jaar gaat de inspectie nader in op de belangrijke thema’s basisvaardigheden, kansengelijkheid en goed toegeruste leraren. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie verrijkte schooldag

  Rapport over het programma School en Omgeving. 

  Bekijk document gepubliceerd op