Zoekresultaten  1-10 van de 365 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
 • T(L) splitsing: van vmbo-tl naar havo of mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies verbetering aansluiting vmbo-tl op havo en mbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie Breimer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I

  Advies Onderwijsraad Verzelfstandiging in het onderwijs I. Kaders voor initiatieven gericht op interne en externe verzelfstandiging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Van experiment naar succes

  De implementatie van de niveau 1-opleiding in het vmbo

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De onderwijsachterstand van jongens

  Het ITS heeft in opdracht van het ministerie van OCW de onderwijspositie van jongens in vergelijking tot die van meisjes geïnventariseerd. De aanleiding voor deze update zijn de recente berichten in de media dat de onderwijsachterstand van jongens ten opzichte van meisjes de laatste jaren groter zou zijn geworden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Aanvalsplan Laaggeletterdheid 2009

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vervangend onderwijs aan kinderen van ouders met een richtingbezwaar; aanvullend onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennis- en Innovatie-agenda 2011-2020

  Bijna dertig organisaties uit de kenniswereld en het bedrijfsleven, waaronder VNO-NCW, de FNV en CNV, hebben een nieuwe Kennis en Innovatie Agenda gelanceerd. Deze zogeheten KIA-coalitie zet het werk voort van het onlangs opgeheven Innovatieplatform dat eerder de kennisinvesteringsagenda 2006-2016 uitgaf. Doel van de KIA-coalitie is om Nederland terug te brengen in de mondiale top 5 van hoogwaardige kennislanden. Gekozen is voor een nieuwe naam om uit te drukken dat er niet alleen investeringen nodig zijn maar ook acties genomen moeten worden en resultaten geboekt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kennisinvesteringsagenda 2010

  “Onderwijs en kennis hebben geen vijanden, maar te weinig echte vrienden”, zegt Alexander Rinnooy Kan, SER voorzitter en voorzitter van de werkgroep Kennisinvesteringsagenda van het Innovatieplatform, met het uitkomen van de derde evaluatie van de Kennisinvesteringsagenda(KIA). “Juist de komende jaren hebben onderwijs, onderzoek en ondernemerschap echte vrienden nodig”. De KIA laat zien hoe Nederland er voor staat als kennisintensief land. Rinnooy Kan: “Helaas constateren we voor het derde achtereenvolgende jaar dat er maar sporadisch vooruitgang is geboekt. We benutten nog steeds lang niet al het talent dat in Nederland beschikbaar is. De afstand tot onze naaste concurrenten, Duitsland en Scandinavië, is verder opgelopen. Het doel om tot de top 5 te behoren raakt daarmee verder uit zicht.

  Bekijk document gepubliceerd op