Zoekresultaten  1-10 van de 47 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderzoek en wetenschapverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Een Gedragscode voor Biosecurity

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op rapport over publiek-private partnerships

  Minister Van Engelshoven (OCW) stuurt haar reactie op het rapport ‘Bedrijf zoekt universiteit: de opkomst van strategische publiek-private partnerships in onderzoek’ van het Rathenau Instituut.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage over betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Voortgangsrapportage van het Programma 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met antwoorden op vragen in schriftelijk overleg Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 september 2018

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op vragen die zijn gesteld in een schriftelijk overleg naar aanleiding van de Geannoteerde agenda van de Raad voor Concurrentievermogen op 27 en 28 september 2018 in Brussel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer ruimte voor het mkb (MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019)

  Dit is de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan. Uit al de acties en maatregelen blijkt hoeveel er gedaan wordt voor de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Innovatie

  Zes essays over de rol van samenwerken tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen voor een sterke propositie van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dit is een uitgave van het innovatieplatform.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sleutelgebieden

  Onder leiding van Ad Scheepbouwer, CEO KPN, heeft een commissie op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de sleutelgebieden onderzocht. De aanpak van de sleutelgebieden werkt vindt de commissie. Het is een verstandige aanpak geweest om in 2004 zes gebieden te benoemen die zich kunnen meten met de top van de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag Machtigingswet oprichting Invest-NL

  Minister Wiebes (EZK) reageert op vragen en opmerkingen over het wetsvoorstel houdende Machtiging tot oprichting van de Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL (Machtigingswet oprichting Invest-NL).

  Bekijk document gepubliceerd op