Zoekresultaten  1-38 van de 38 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht 'Aantal getroffen websites met ernstig kindermisbruik in 2 jaar tijd verdubbeld’

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geeft antwoord op schriftelijke vragen over het bericht 'Aantal getroffen websites met ernstig kindermisbruik in 2 jaar tijd verdubbeld'. De Tweede Kamerleden Kuik en Slootweg (beiden CDA) hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van verslag bij wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) beantwoordt vragen over het voorstel van de wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht over de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de implementatie van de Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over de openbaarmaking van concept adviezen van het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT). De Eerste Kamerleden van de fracties van PvdD en SP van de vaste commissies voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving en voor Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op motie over adviesaanvraag impact digitale technologieën

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) stuurt de Tweede Kamer een reactie op de motie over de sociaal-maatschappelijke impact van nieuwe digitale technologieën.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Twitter heft adviesraad op die platform veilig moest houden' en 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport 'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de beleidsreactie van het kabinet op het rapport 'Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'. Dit is een rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over motie-Ceder en motie-Leijten

  Staatsecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de uitvoering van de motie-Ceder en de motie-Leijten. De moties gaan over het inzetten op heropening van de onderhandelingen over het raamwerk voor een Europese digitale identiteit en over het niet instemmen met de raadspositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het fiche 'Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)'. De vragen zijn van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de meerjarige, departementale informatieplannen. Hiermee wordt de eerste, gezamenlijke stap gezet om de uitkomst op het gebied van informatievoorziening voor alle departementen uniform en gelijktijdig openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

  Minister Adriaansens (EZK), minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageren op het rapport 'Opgave Artificiële Intelligentie (AI): de nieuwe systeemtechnologie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie

  In de bijlage gaat het kabinet verder in op de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de overheid op dit moment al doet op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en waar het kabinet van plan is om meer, minder of dingen anders te doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op schriftelijke Kamervragen over de rapportage Grote ICT-projecten 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid'

  Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies ‘Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid van de digitale transitie van de samenleving voor deze kabinetsperiode .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over buitensluiten van mensen door de digitale wereld

  Staatssecretaris Knops (BZK) geeft antwoord op vragen over het buitensluiten van mensen door de digitale wereld. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toekomstverkenning Digitalisering 2030

  Een toekomstverkenning naar de belangrijkste trends en ontwikkelingen in de digitalisering richting 2030. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2021

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021 en aanpak onvolkomenheden

  Staatssecretaris Knops informeert de Tweede Kamer over de Rijksbrede status van de door de Algemene Rekenkamer geconstateerde onvolkomenheden op ICT- en informatiebeveiliging en de voortgang van de maatregelen in de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019-2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief voortgang maatregelen bevordering circulair bouwen

  Minister Ollongren beschrijft de voortgang van maatregelen in de bouwregelgeving voor circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek over Kunstmatige intelligentie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording van de vragen over de kabinetsappreciatie van het Witboek over kunstmatige intelligentie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsappreciatie witboek kunstmatige intelligentie

  Reactie van het kabinet op de visie van de Europese Commissie op de belangrijkste beleidsmaatregelen en investeringen op het gebied van kunstmatige intelligentie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bevorderen circulair bouwen

  Minister Knops beantwoordt vragen over de maatregelen voor het bevorderen van circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op het rapport 'Inventarisatie Standaardisatie'

  Minister Knops stuurt de Tweede Kamer een reactie op het rapport 'Inventarisatie Standaardisatie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over maatregelen voor bevorderen circulair bouwen

  Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een brief over maatregelen in de bouwregelgeving ter bevordering van circulair bouwen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over artificiële intelligentie, publieke waarden en mensenrechten

  Minister Ollongren stuurt de Tweede Kamer een beleidsbrief over artificiële intelligentie  (AI), publieke waarden en mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over plan van aanpak laaggeletterdheid 2020 – 2024

  Minister Van Engelshoven (OCW), staatssecretaris Van Ark (SZW), staatssecretaris Knops (BZK) en minister De Jonge (VWS) informeren de Tweede Kamer over de uitwerking van de plannen om laaggeletterdheid aan te pakken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aan Eerste Kamer over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) informeren de Eerste Kamer over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Nederlandse Digitaliseringsstrategie

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), staatssecretaris Knops (BZK) en minister Grapperhaus (JenV) sturen de Tweede Kamer een brief over de Nederlandse Digitaliseringsstrategie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport expertgroep big data en privacy

  Minister Kamp (EZ) stuurt de Tweede Kamer het rapport van de expertgroep big data en privacy.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op onthullingen Edward Snowden

  Brief van minister Plasterk (BZK), mede namens minister Hennis-Plasschaert (Def), minister Timmermans (BZ), minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer met  de kabinetsbrede reactie op de onthullingen van Edward Snowden. De Tweede Kamer had om een reactie van het kabinet gevraagd op 4 juli.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief I-strategie Rijk

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Verhoeven (D66), en  Elissen, Hernandez en Kortenoeven (allen PVV) over internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar. De antwoorden worden mede gegeven door de ministers Opstelten (VenJ), Rosenthal (BZ), Hillen (Def) en Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Digitale inbraak DigiNotar

  Met deze brief informeren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de digitale inbraak bij DigiNotar en over het rapport dat Fox-IT daarover schreef.

  Bekijk document gepubliceerd op