Zoekresultaten  1-50 van de 150 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Kamerstukverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • 2e nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel Adviescollege ICT-toetsing

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) reageert op het 2e verslag van de Eerste Kamerfracties van BBB, GroenLinks-PvdA, D66, PvdD en OPNL over het wetsvoorstel Wet Adviescollege ICT-toetsing. Het wetsvoorstel gaat over regels voor de instelling van een adviescollege voor de algehele verbetering en beheersing van ICT-projecten en informatiesystemen bij de centrale overheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) geeft antwoord op vragen over AcICT Advies Logius ICT-infrastructuur. De commissie Digitale Zaken heeft de vragen gesteld.

 • Kamerbrief over knelpunten mogelijke hardvochtigheden wet- en regelgeving

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van een uitgevoerd onderzoek binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) van mogelijke hardvochtigheden in wet- en regelgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op adviesrapporten chatberichtenarchivering en informatiebeheer

  Minister Bruins Slot (BZK) deelt de kabinetsreactie op adviesrapporten over chatberichtenarchivering en informatiebeheer met de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie

  Minister Bruins Slot ( BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geven antwoorden op schriftelijke Kamervragen over de Kamerbrief hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie. De vaste Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken, de Hoge Colleges van Staat/Algemene Zaken en Huis van de Koning hebben de vragen gesteld. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over geautomatiseerde besluitvorming met hoge impact op mensenrechten

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) reageert op de motie Prins c.s. over geautomatiseerde besluitvorming met een hoge impact op mensenrechten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Adriaansens (EZK) geven antwoord op vragen over de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. De Tweede Kamerleden Dekker-Abdulaziz en Van Meenen (beiden D66) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over termijn aanvraag registratie kiescollege niet-ingezetenen

  Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit betreffende de termijn voor een aanvraag tot registratie voor de verkiezing van het kiescollege niet-ingezetenen. Over de uiterste registratiedatum, 31 januari 2023, is door onjuiste overheidscommunicatie onduidelijkheid ontstaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over mediaberichten Twitter en Elon Musk

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de berichten 'Twitter heft adviesraad op die platform veilig moest houden' en 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Bontenbal (CDA) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Elon Musk daalt op zijn Twitter steeds dieper af in het konijnenhol'. Het Tweede Kamerlid Dekker-Abdulaziz (D66) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over toegang, toezicht en eisen inlogmiddelen onder de Wet digitale overheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt haar antwoorden aan op vragen die gesteld zijn naar aanleiding van de brieven 'Voortgangsrapportage domein Toegang', Ministeriële Regeling met eisen aan inlogmiddelen voor burgers en bedrijven en de brief interbestuurlijk toezicht onder de Wet digitale overheid (Wdo). De vragen zijn gesteld door de leden van de Tweede Kamer fracties VVD, D66, CDA en SP van de vaste commissie voor Digitale Zaken. Een kopie van de beantwoording is ook aan de Eerste Kamer gezonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Staat van de Uitvoering 2022

  De Staat van de Uitvoering is een periodiek terugkerende publicatie bedoeld om de politiek te informeren over de publieke dienstverlening.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport 'Kwetsbaar door software - lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'

  Minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeren de Tweede Kamer over de beleidsreactie van het kabinet op het rapport 'Kwetsbaar door software – Lessen naar aanleiding van beveiligingslekken door software van Citrix'. Dit is een rapport van Onderzoeksraad voor Veiligheid (OvV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede strategie effectieve aanpak van desinformatie

  Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeren de Tweede Kamer over een hernieuwde Rijksbrede strategie voor het beschermen van het vrije en open publieke debat tegen desinformatie. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Pegasus- of vergelijkbare software

  Ministers Bruins Slot (BZK) en Yeşilgöz-Zegerius (JenV) beantwoorden vragen over spionage met gebruik van Pegasus- of vergelijkbare software. De vragen zijn van de Kamerleden Leijten en Van Dijk (beiden SP).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over speciale portals sociale media platformen

  Minister Bruins Slot (BZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering informeren de Tweede Kamer over de speciale portals van sociale media op platformen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief reactie op rapport digitalisering in wetgeving en rechtspraak

  Staatssecretaris Van Huffelen ( Digitalsering en Koninkrijksrelaties) reageert op rapport van Raad van State over digitalisering in wetgeving en bestuursrechtspraak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over openbaarmaking actieplannen en nulmetingen Open op Orde

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over de actieplannen en nulmetingen Open op Orde. De Tweede Kamerfracties van VVD, D66, SP en GroenLinks hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over versterkte gedragscode tegen desinformatie

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de hernieuwde en versterkte praktijkcode tegen desinformatie. In de nieuwe praktijkcode worden er meer toezeggingen gedaan om de verspreiding van desinformatie te verminderen en worden de bestaande toezeggingen verbeterd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel van wet tot wijziging van de Algemene wet bestuursrecht in verband met de herziening van afdeling 2.3 van die wet (Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer). De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over fiche Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) geeft antwoord op vragen over het fiche 'Mededeling een digitaal decennium voor kinderen en jongeren: de nieuwe Europese strategie voor een beter internet voor kinderen (BIK+)'. De vragen zijn van de vaste Kamercommissie voor Digitale Zaken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen commissie Digitale Zaken over ontwerpbegrotingen 2023 BZK, EZK en JenV

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over de ontwerpbegrotingen 2023 van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Justitie en Veiligheid (JenV). De vaste commissie voor Digitale Zaken in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rijksbrede beschouwing op de meerjarige, departementale informatieplannen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer de meerjarige, departementale informatieplannen. Hiermee wordt de eerste, gezamenlijke stap gezet om de uitkomst op het gebied van informatievoorziening voor alle departementen uniform en gelijktijdig openbaar te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de 'Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren'. De werkagenda is de eerste stap in de invulling van de ambities van het kabinet voor de waardengedreven digitale transitie van Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief regeling eisen aan inlogmiddelen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer het concept van de ministeriële regeling met nadere eisen aan identificatiemiddelen, authenticatiediensten en machtigingsdiensten bij het wetsvoorstel digitale overheid. De Eerste Kamer heeft een afschrift van deze brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van Antwoord bij wetsvoorstel Wet digitale overheid

  Memorie van Antwoord bij het Wetsvoorstel over de algemene regels inzake het elektronisch verkeer in het publieke domein en over de generieke digitale infrastructuur (Wet digitale overheid) en wetsvoorstel tot wijziging van dat voorstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met kabinetsreactie op WRR-rapport 'Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie'

  Minister Adriaansens (EZK), minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV), minister Weerwind (Rechtsbescherming), minister Hoekstra (BZ), minister Schreinemacher (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) reageren op het rapport 'Opgave Artificiële Intelligentie (AI): de nieuwe systeemtechnologie’ van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie WRR-rapport Opgave AI: de nieuwe systeemtechnologie

  In de bijlage gaat het kabinet verder in op de aanbevelingen van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). Hierin wordt duidelijk gemaakt wat de overheid op dit moment al doet op het gebied van Artificiële Intelligentie (AI) en waar het kabinet van plan is om meer, minder of dingen anders te doen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Kabinetsreactie op het onderzoek Algoritmes Afwegen

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) biedt de Tweede Kamer een reactie aan op het onderzoek 'Algoritmes Afwegen - Verkenning naar maatregelen ter bescherming van mensenrechten bij profilering in de uitvoering'. Het onderzoek brengt in kaart welke maatregelen uitvoeringsorganisaties nemen om bij de ontwikkeling en het gebruik van systemen, mensenrechten te beschermen en hoe zij deze bescherming kunnen versterken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief publieke controle op algoritmen

  Staatssecretaris van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering biedt de Tweede Kamer de Verzamelbrief publieke controle op algoritmen aan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgangsrapportage domein Toegang

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de aanpak in het domein Toegang.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over direct of indirect volgen politiek geëngageerde burgers op sociale media en mogelijk plegen van censuur

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) sturen hun antwoorden op vragen over het direct of indirect volgen van politiek geëngageerde burgers op de sociale media en het mogelijk plegen van censuur. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoord op Kamervraag over Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op de vraag in hoeverre het digitaal verzenden van stukken dezelfde waarborgen biedt als aangetekende verzending per fysieke post. Het Tweede Kamerlid Rajkowski (VVD) heeft deze vraag gesteld tijdens het plenaire debat over de Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief routekaarten I-strategie Rijk 2022-2025

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) deelt de routekaarten van de I-strategie Rijk 2022-2025 met de Tweede Kamer. De I-strategie Rijk richt zich op de digitalisering van de rijksoverheid en beschrijft de belangrijkste uitdagingen voor de informatievoorziening van de rijksoverheid voor de komende jaren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over EU-voorstel 'Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)'

  Minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Digitalisering en Koninkrijksrelaties) informeren de Tweede Kamer over het EU-voorstel 'Geharmoniseerde regels inzake eerlijke toegang tot en eerlijk gebruik van data (Dataverordening)'.  De vragen zijn gesteld door de leden van de Kamerfracties van GroenLinks, PvdA, SP en PvdD gezamenlijk en de leden van de Kamerfracties van de PVV en ChristenUnie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het gebruik van hacksoftware zoals Pegasus in Nederland

  Minister Bruins Slot (BZK) en minister Yeşilgöz-Zegerius (JenV) geven antwoord op vragen over het gebruik van hacksoftware, zoals Pegasus, in Nederland. De Tweede Kamerleden Omtzigt (Omtzigt) en Van Dijk (SP) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over amendement-Leijten bij plenaire behandeling novelle Wet digitale overheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) stuurt de Tweede Kamer een brief over het amendement dat het Tweede Kamerlid Leijten (SP) indiende bij de plenaire behandeling van de novelle (verbetering of aanvulling) bij de Wet digitale overheid (Wdo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over rapport 'Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid'

  Minister Hoekstra (BZ), minister Adriaansens (EZK) en staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) sturen de Tweede Kamer de kabinetsreactie op het advies ‘Regulering van Online Content, naar een herijking van het Nederlands internetbeleid’ van de Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over bewaartermijn berichtenbox en modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

  Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer een appreciatie van het amendement van het Kamerlid Leijten over de bewaartermijn van elektronische berichten in de berichtenbox van MijnOverheid. Ook stuurt zij de Vierde nota van wijziging op het wetsvoorstel modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over voorstel voor een verordening over Europese digitale identiteit

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op vragen over het voorstel voor een verordening over Europese digitale identiteit. De vragen zijn gesteld door de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over stappenplan voor digitale toegankelijkheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) informeert de Tweede Kamer over de invulling van de motie van de leden Bisschop (SGP), Ceder (CU) en De Korte (VVD) om 'in het eerste kwartaal van 2022 een stappenplan naar de Tweede Kamer te sturen voor het zo snel mogelijk voldoen aan eisen van het besluit digitale toegankelijkheid overheid, waaronder de volledige digitale toegankelijkheid van overheidswebsites en van apps.'

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief hoofdlijnen beleid voor digitalisering

  Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering), minister Adriaansens (EZK) , minister Yeşilgöz-Zegerius ( JenV) en minister Weerwind (Rechtsbescherming) sturen de Tweede Kamer een brief over de hoofdlijnen van het beleid van de digitale transitie van de samenleving voor deze kabinetsperiode .

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitleg toetsingskader etnisch profileren in relatie tot introductiedossier Financiën

  Minister Bruins Slot (BZK) reageert op het verzoek om aan te geven hoe het juridisch toetsingskader etnisch profileren zich verhoudt tot het in paragraaf 5.15 (deel 2) van het introductiedossier van de staatssecretaris van Financiën beschreven gebruik van algoritmische toepassingen door de Belastingdienst.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over digitale veiligheid

  Staatssecretaris Van Huffelen (BZK) geeft antwoord op vragen over digitale veiligheid. Het Tweede Kamerlid Leijten (SP) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Strategische I-agenda 2019-2021

  Staatssecretaris Knops ( BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de maatregelen uit de Strategische I-agenda voor de Rijksdienst 2019 - 2021.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang digitale inclusie 2021

  Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over de voortgang in 2021 op digitale inclusie en hij geeft een doorkijk naar 2022. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief geactualiseerde versies ontwerpbesluiten Wet digitale overheid (Wdo)

  Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de nieuwe ontwerpversies van het Besluit bedrijfs- en organisatiemiddelen en het Besluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo naar de Tweede Kamer. Ook stuurt de staatssecretaris de antwoorden op vragen over het ontwerpbesluit identificatiemiddelen voor natuurlijke personen Wdo mee. De Eerste Kamer heeft eenzelfde brief gekregen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over juridisch toetsingskader etnisch profileren

  Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het juridisch toetsingskader van het etnisch profileren en stuurt het mensenrechtelijk toetsingskader 'Discriminatie door risicoprofielen' van het College voor de Rechten van de Mens mee. Zij reageert op het toetsingskader en op de wijze waarop dit door de overheid wordt toegepast.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Fiche Verordening Raamwerk Europese Digitale Identiteit

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het voorstel voor verordening Europese digitale identiteit

  Staatssecretaris Knops (BZK) reageert op nadere vragen over het voorstel voor een verordening Europese digitale identiteit. De vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning in de Eerste Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op