Zoekresultaten  1-10 van de 85 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Basisonderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Beslisnota bij Aanbiedingsbrieven antwoorden op Kamervragen NSC, SP en D66 over sabotage in Iran

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen SP over bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'

  Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Van Nispen (SP), als aanvulling op vragen van de Tweede Kamerleden Six Dijkstra en Palmen (beiden NSC), over hetzelfde onderwerp.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen D66 over betrokkenheid AIVD'er bij saboteren Iraanse kernwapenprogramma

  Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over de betrokkenheid van een AIVD’er (medewerker van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst) bij het saboteren van het Iraanse kernwapenprogramma. De vragen zijn gesteld door het Tweede Kamerlid Sneller (D66), als aanvulling op vragen van de Tweede Kamerleden Six Dijkstra en Palmen (beiden NSC) over het bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen NSC over bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'

  Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over het bericht 'Sabotage in Iran: een missie in duisternis'. De vragen zijn gesteld door de Tweede Kamerleden Six Dijkstra en Palmen (beiden NSC). Naar aanleiding van deze vragen zijn aanvullende vragen gesteld door de Tweede Kamerleden Van Nispen (SP) en Sneller (D66).

 • Kamerbrief over hoofdlijnen jaarplan 2024 AIVD

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de hoofdlijnen van het jaarplan voor 2024 van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD).

 • Antwoorden op Kamervragen over Woo-verzoek noodbevel Den Haag demonstratie FDF 29 juni 2023

  Minister De Jonge (BZK) stuurt zijn antwoorden op vragen over een verzoek op basis van de Wet open overheid (Woo) over het noodbevel dat de zogenoemde 'Driehoek' in de gemeente Den Haag uitvaardigde voor 29 juni 2023 tijdens een demonstratie van de actiegroep Farmers Defense Force (FDF). Met de 'Driehoek' wordt overleg tussen burgemeester, officier van justitie en politie bedoeld. Het Tweede Kamerlid Van Haga (Groep-Van Haga) had de vragen gesteld.

 • Toelichting ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

  Toelichting bij de vernieuwde ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Dit gaat over beveiligingsmaatregelen voor bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders

  Minister De Jonge (BZK) informeert de Tweede Kamer over de vernieuwde ministeriële regeling beveiligingsmaatregelen decentrale bestuurders. Dit gaat over beveiligingsmaatregelen voor bestuurders van provincies, gemeenten en waterschappen.

 • Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

  De hoofdlijnennotitie volgt op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021). De hoofdconclusie van de ECW was dat de Wiv 2017 voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op onderdelen tekort schiet. Deze conclusie met bijbehorende aanbevelingen zijn door het kabinet omarmd en vormen het vertrekpunt van de geschetste contouren van de wetsherziening in de hoofdlijnennotitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mogelijkheden aanbestedingswetten (in)direct uitsluiten leveranciers

  Een overzicht van aanbestedingsrechtelijke mogelijkheden bij het (in-)direct uitsluiten van leveranciers.

  Bekijk document gepubliceerd op