Zoekresultaten  1-25 van de 25 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Thema: Ondernemenverwijder
Organisatie: Onbekende organisatieverwijder
 • Fast fashion onderzoek

  Het rapport bevat de resultaten van een onderzoek naar de problemen en negatieve gevolgen van fast fashion voor het milieu.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meer ruimte voor het mkb (MKB-actieplan Voortgangsrapportage 2019)

  Dit is de eerste voortgangsrapportage van het MKB-actieplan. Uit al de acties en maatregelen blijkt hoeveel er gedaan wordt voor de verbetering van het ondernemersklimaat in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Marktwerking en knelpunten in de huurmarkt voor retailvastgoed

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Retailagenda 2018–2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Departementale Actieprogramma’s voor betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – Stand van zaken 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage over betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven

  Voortgangsrapportage van het Programma 'Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven 2018-2021’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlands Nationaal Hervormingsprogramma 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijdrage van de Nederlandse sociale partners aan het Nationaal Hervormingsprogramma

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Perspectief bestemming Nederland

  Een nieuwe visie op bestemming Nederland ten behoeve van het welzijn van alle Nederlanders

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie NBTC 2016-2018

  Evaluatierapport over de NBTC. De evaluatie wordt onder andere gebruikt om verantwoording af te leggen aan de Tweede Kamer

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage - Evaluatierapport pilot Prepaid Energie in Nederland

  Minister Wiebes (EZK), beantwoordt vragen van de Kamerleden Jasper van Dijk en Beckerman (beiden SP), inzake de resultaten pilot prepaid energie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport over vijf jaar Nederlandse kredietunies

  Quickscan naar het functioneren van kredietunies en hun brancheorganisaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Projectaanvraaganalyse MKB!dee

  Staatssecretaris Keijzer (EZK), informeert de Tweede Kamer over de voortgang van het beleidsexperiment MKB!dee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 1 Halfjaar rapportage (juli - december 2018)

  Bijlage 1 Halfjaar rapportage juli-december 2018 Nationaal Coördinator Groningen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brainport nationale actieagenda

  Om de mainport-status van de regio Eindhoven verder uit te werken hebben Rijk en regio gezamenlijk deze langjarige Brainport Nationale Actieagenda opgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindevaluatie Valorisatieprogramma

  Eindevaluatie van het valorisatieprogramma 2010-2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitoring Commissie Corporate Governance Code: Slotdocument

  Het slotdocument van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code gaat in op de naleving van de code door beursvennootschappen in het boekjaar 2016 en op actuele ontwikkelingen op het gebied van corporate governance.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Conceptrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Conceptrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid'

  Eindrapport van onderzoeksbureau De Gemeynt met titel 'CEEK - ingrediënten voor duurzaam beleid' en ondertitel 'Circulaire Economie-, Energie- en Klimaatbeleid. Een verkenning naar de samenhang van deze beleidsterreinen die gericht zijn op het verduurzamen van de economie'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Commissie ‘Alternatieve Financieringsarrangementen Woningmarkt’

  Rapport over mogelijkheden voor ondersteuning door institutionele beleggers van woningfinanciering in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Samenwerken aan Zeldzame Aarden

  Haalbaarheidsonderzoek Samenwerken aan Zeldzame Aarden. Een verkenning naar samenwerkingsmogelijkheden met Japan rond zeldzame aardmetalen. Het rapport is opgesteld door The Hague Centre for Strategic Studies (HCSS) en TNO.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage 5 Onderzoek CPB

  Rapport The rise of the BRIC countries and its impact on the Dutch economy van het Centraal Planbureau (CPB). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Commissie NLQF - EQF

  Advies Commissie NLQF - EQF Introductie van het Nederlands Nationaal Kwalificatiekader NLQF in nationaal en Europees perspectief Mei 2011

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Essay Innovatie

  Zes essays over de rol van samenwerken tussen mensen, bedrijven en kennisinstellingen voor een sterke propositie van Nederland en Nederlandse bedrijven. Dit is een uitgave van het innovatieplatform.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Sleutelgebieden

  Onder leiding van Ad Scheepbouwer, CEO KPN, heeft een commissie op verzoek van het Innovatieplatform en het ministerie van Economische Zaken de voortgang van de sleutelgebieden onderzocht. De aanpak van de sleutelgebieden werkt vindt de commissie. Het is een verstandige aanpak geweest om in 2004 zes gebieden te benoemen die zich kunnen meten met de top van de wereld.

  Bekijk document gepubliceerd op