Zoekresultaten  1-10 van de 737 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Rapportverwijder
Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Thema: Hoger onderwijsverwijder
 • Stichting Islamitische School Amsterdam Specifiek onderzoek bestuur

  Rapport van de Onderwijsinspectie. Het rapport gaat over het 2e herstelonderzoek bij de Stichting Islamitische Scholen Amsterdam (ISA). Het gaat om het herstel van bestuurlijk handelen naar aanleiding van ernstige en meerdere wettelijke tekortkomingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap Bijlagen van Eindrapport

  Bijlagen bij het rapport 'Onderzoek naar academische zelfcensuur in hoger onderwijs en wetenschap'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trends in aanvullend onderwijs Monitor aanvullend onderwijs 2023

  De monitor geeft een beeld van de stand van zaken bij aanvullend onderwijs in het schooljaar 2022-2023. Het gaat hierbij om onderwijsondersteuning buiten de reguliere schooltijd (onderwijstijd) om de schoolloopbaan van kinderen te ondersteunen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo

  Het rapport evalueert de subsidieregeling uit het Actieplan Gelijke Kansen voor de doorstroomprogramma's vmbo-mbo en havo-mbo voor kwetsbare leerlingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verdiepende analyse bij Kamerbrief bekostiging en bekostigingsvarianten hoger onderwijs

  De analyse geeft een uitwerking van de sturingsfilosofie voor de bekostiging van het hoger onderwijs en de ontwikkelingen daarin sinds 2010.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Briefadvies Onderwijsraad toekomstverkenning mbo, ho en wetenschap

  De Onderwijsraad geeft advies naar aanleiding van de toekomstverkenning 'Vandaag is het 2040' over het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), hoger onderwijs (ho) en wetenschap.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2023

  De rapportage bericht over de belangrijkste ontwikkelingen voor leraren in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en hun arbeidsmarkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verkenning problematiek zorgopleidingen hbo/wo Caribische studenten

  De rapportage beschrijft een verkenning van de problematiek bij zorgopleidingen in het hoger onderwijs in Europees Nederland voor studenten die afkomstig zijn uit het Caribisch deel van het Koninkrijk. De verkenning geeft inzicht in de kansen voor Caribische studenten bij selectie voor geneeskunde, de instroom, doorstroom van en uitstroom en de keuze van deze afgestudeerden om terug te gaan naar de Caribische eilanden. Daarnaast gaat de rapportage in op personeelstekorten en de aansluiting van opleidingen op de praktijk vanuit het perspectief van Caribische zorgaanbieders. Ook onderzoekt de rapportage andere zorgopleidingen die mogelijk vergelijkbare knelpunten kennen als geneeskunde. Het gaat daarbij om tandheelkunde, farmacie, biomedische wetenschappen, verloskunde en fysiotherapie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs 2023

  Het rapport bevat de resultaten van de 2e meting van de Monitor mentale gezondheid en middelengebruik studenten hoger onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage herijking studentenreisproduct 2021-2023 (publieksversie)

  Het doel van het onderzoek is het bepalen van het gebruik door studenten van het studentenreisproduct over de periode 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op