Zoekresultaten  1-10 van de 76 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

  Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport ’De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen’.

  Onderzoek naar de netwerken van bestuurders, gedelegeerd verantwoordelijken en uitvoerders van agressie- en geweldsbeleid in het voortgezet onderwijs in het kader van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

  Onderzoek uitgevoerd door de DSP-groep naar de naleving van de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) door politie en Openbaar Mnisterie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Agressie en geweld in de publieke sector

  Minister Ollongren (BZK) stuurt een brief aan de Tweede Kamer over agressie en geweld in de publieke sector.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbieding onderzoeksrapport en halfjaarlijkse voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak

  Minister Plasterk (BZK) en minister van der Steur (VenJ) sturen de Tweede Kamer de monitor Veilige Publieke Taak 2015 en de halfjaarlijkse voortgangsrapportage van het programma Veilige Publieke Taak.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuur in actie

  Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bestuur in actie

  Doel van dit onderzoek is om te beschrijven en begrijpen hoe bestuurders en managers in gemeenten handelen en niet handelen bij agressie en geweld tegen hun medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Hoofdlijnennotitie wijziging Wiv 2017

  De hoofdlijnennotitie volgt op de aanbevelingen van de Evaluatiecommissie Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (ECW, van begin 2021). De hoofdconclusie van de ECW was dat de Wiv 2017 voor een belangrijk deel heeft gebracht wat was beoogd, maar op onderdelen tekort schiet. Deze conclusie met bijbehorende aanbevelingen zijn door het kabinet omarmd en vormen het vertrekpunt van de geschetste contouren van de wetsherziening in de hoofdlijnennotitie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wittevlekken onderzoek

  Om effectief op te treden tegen agressie en geweld is het belangrijk om eenheid te hebben in het beleid en dit beleid af te stemmen. Hiervoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op