Zoekresultaten  1-10 van de 79 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Kenniseconomieverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Kamerbrief Digitale inbraak DigiNotar

  Met deze brief informeren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de digitale inbraak bij DigiNotar en over het rapport dat Fox-IT daarover schreef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord over DigiNotar

  In juli 2011 is bij het bedrijf DigiNotar elektronisch ingebroken. DigiNotar verzorgt certificaten voor onder meer overheidswebsites waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd. Na de hack zijn onechte beveiligingscertificaten in omloop gekomen. De betreffende overheidswebsites maken nu gebruik van vervangende veiligheidscertificaten. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de problemen met beveiligingscertificaten voor websites die door het bedrijf DigiNotar zijn uitgegeven. Laatste update: woensdag 14 september 2011 18:30 uur.

 • Beantwoording Kamervragen internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Verhoeven (D66), en  Elissen, Hernandez en Kortenoeven (allen PVV) over internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar. De antwoorden worden mede gegeven door de ministers Opstelten (VenJ), Rosenthal (BZ), Hillen (Def) en Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief I-strategie Rijk

  Brief van minister Donner (BZK) aan de Tweede Kamer met de rijksbrede Informatiseringstrategie (I-strategie). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op onthullingen Edward Snowden

  Brief van minister Plasterk (BZK), mede namens minister Hennis-Plasschaert (Def), minister Timmermans (BZ), minister Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer met  de kabinetsbrede reactie op de onthullingen van Edward Snowden. De Tweede Kamer had om een reactie van het kabinet gevraagd op 4 juli.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Introductie Geïntegreerde Contractvorming

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van sociale netwerken op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid op scholen

  Onderzoeksbureau Motivaction heeft in opdracht van de ministeries van Algemene Zaken (AZ) en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een onderzoek uitgevoerd naar het sociale netwerk van scholen. Doel van het onderzoek was het verkrijgen van inzicht in de invloed van de netwerken van actoren in het onderwijs op de implementatie van agressie- en geweldsbeleid in de sector onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Scenes from a marriage - Eindrapport framing ICT en overheid

  Het onderzoek geeft een beeld van de frames die er leven over ICT-onderwerpen van de Rijksoverheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publiek-private samenwerking en hybride financiering

  Meer en meer zetten (decentrale) overheden de stap om in publiek-private samenwerkingen (PPS) met maatschappelijke instellingen, bedrijven en/of burgerinitiatieven publieke doelen te realiseren. Daarbij worden andere dan publieke geldstromen ingezet om publieke belangen te realiseren. Overheden maken meermaals gebruik van hybride financiering, waarbij met een combinatie van publieke en private financiële middelen maatschappelijke vraagstukken worden aangepakt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen 2010-2014 (BZK)

  De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft op 30 augustus 2016 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft de meervoudig onderhandse ICT-aanbestedingen uit de jaren 2010 tot en met 2014 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De bijgevoegde documenten zijn openbaar gemaakt.

  Bekijk document gepubliceerd op