Zoekresultaten  1-20 van de 84 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Veiligheidverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Wat hebben geweldplegers gemeen? Een typologie van plegers van geweld tegen de publieke taak en van publiek geweld

  Het onderzoek is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het geeft inzicht in de verschillen en overeenkomsten tussen plegers van geweld zodat hiermee het gedrag van geweldplegers beter beïnvloed kan worden. Er worden 6 typen geweldplegers onderscheiden: waaronder ‘de machteloze gefrustreerde’, ‘het korte lontje’ en ‘de beïnvloedbare jongere’.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Pilot cameraregistratie op ambulances: Eindevaluatie

  Tot de zomer van 2010 hebben vier ambulanceregio’s deelgenomen aan de pilot camera’s op ambulances. Uit de eindevaluatie blijkt dat professionals in het opsporings- en vervolgingsproces (advocaten, rechters, politiemensen) de kwaliteit van opgenomen beelden geschikt achten voor sfeerbepaling en identificatie van daders. Uit de eindevaluatie blijkt tevens dat de helft van de werknemers zich veiliger voelt door de camera’s.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar kenmerken slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat niet alleen tussen sectoren maar ook binnen sectoren grote verschillen zijn in de mate waarin werknemers slachtoffer worden van agressie en geweld. Vanuit het programma Veilige Publieke Taak is daarom een analyse uitgevoerd op bestaande databestanden om kenmerken van slachtoffers te achterhalen (rapport TNS-NIPO). Ook zijn interviews gehouden met slachtoffers uit diverse sectoren (rapport Verwey-Jonker).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Inventarisatie veiligheidsbeleid agressie en geweld bij werkgevers met een publieke taak - Resultaten

  Om inzicht te krijgen in de mate waarin werkgevers met een publieke taak vorm hebben gegeven aan de uitvoering van de acht maatregelen heeft in het voorjaar van 2010 vanuit het programma Veilige Publieke Taak voor de tweede keer een inventarisatie plaatsgevonden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak - Bijlage bij Brief aan de Tweede Kamer

  Voortgangsrapportage December 2009 – Juni 2010

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Cameraregistratie op ambulances: Tussenevaluatie van de pilot

  Om te verkennen of de inzet van camera’s kan bijdragen aan een verbeterde opsporing en vervolging van daders van agressie en geweld tegen ambulancemedewerkers en –materieel, is in 2008 een pilot gestart. In de zomer 2009 is een tussenevaluatie van de pilot uitgevoerd door bureau Berenschot.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek naar kenmerken slachtoffers van geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Uit diverse onderzoeken is gebleken dat niet alleen tussen sectoren maar ook binnen sectoren grote verschillen zijn in de mate waarin werknemers slachtoffer worden van agressie en geweld. Vanuit het programma Veilige Publieke Taak is daarom een analyse uitgevoerd op bestaande databestanden om kenmerken van slachtoffers te achterhalen (rapport TNS-NIPO). Ook zijn interviews gehouden met slachtoffers uit diverse sectoren (rapport Verwey-Jonker).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bedreigd bestuur. Agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers bij gemeenten, provincies en waterschappen.

  Voor het eerst is een breed onderzoek uitgevoerd naar de aard en omvang van agressie en geweld gericht tegen politieke ambtsdragers. Uit dit onderzoek blijkt dat agressie en geweld door burgers niet alleen voorkomt tegen burgemeesters en wethouders, maar ook tegen raadsleden en politieke ambtsdragers bij provincies en waterschappen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wittevlekken onderzoek

  Om effectief op te treden tegen agressie en geweld is het belangrijk om eenheid te hebben in het beleid en dit beleid af te stemmen. Hiervoor is wetenschappelijk onderzoek nodig.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geweldcijfers een inventarisatie van monitoren en weergave van trends in geweld (volledige tekst)

  Regioplan Beleidsonderzoek, WODC, 2010 In dit onderzoek zijn monitoren over geweld geïnventariseerd en beoordeeld op geschiktheid om trends weer te geven. Verder is een vergelijking tussen monitoren gemaakt en zijn de ontwikkelingen in geweld weergegeven. Het doel van dit overzicht is het vergroten van inzicht in de samenstelling, de achtergronden, de overeenkomsten en de verschillen in cijfers over geweld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Politie en Veilige Publieke Taak

  Onderzoeksrapportage van de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid naar de uitvoering van de politietaken bij het voorkomen en afhandelen van agressie en geweldsincidenten tegen functionarissen met een publieke taak. Volgens de inspectie worden 8 van de 25 afspraken (inclusief ketenafspraken en van ELA-uitgangspunten afgeleide afspraken) uit de ELA nog niet nageleefd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage programma Veilige Publieke Taak

  Het programma Veilige Publieke Taak is gevormd om agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak – zoals ambulancemedewerkers, brandweermensen, onderwijzer en conducteurs - landelijk aan te pakken. Deze rapportage betreft de inspanningen en activiteiten in de periode juni 2010 tot heden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Onderzoeksrapport van de DSP-groep over Agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak 2007 - 2009 - 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het artikel ‘Homostel uit Ulft weggepest’

  Antwoorden van minister Donner (BZK), mede namens minist Opstelten (VenJ) aan de Tweede Kamer op vragen van het Kamerlid Marcouch (PvdA) over het artikel ‘Homostel uit Ulft weggepest’ in de Telegraaf van 29 september 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Veilige Publieke Taak, juni-december 2011

  Rapportage over de aanpak van agressie en geweld tegen de publieke taak langs vier hoofdlijnen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Agressie en Geweld Openbaar Bestuur - eindrapport

  Rapport over agressie en geweld tegen politieke ambtsdragers van gemeenten, provincies en waterschappen, en tegen overheidsmedewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA)

  Onderzoek uitgevoerd door de DSP-groep naar de naleving van de Eenduidige Landelijke Afspraken (ELA) door politie en Openbaar Mnisterie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Programma Veilige Publieke Taak (januari - juni 2013)

  De aanpak van agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak vindt plaats langs drie hoofdlijnen. In deze rapportage wordt verslag gedaan van de inspanningen en activiteiten per hoofdlijn in de periode januari tot en met juni 2013.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bestuur in actie

  Handelen en niet-handelen van gemeentelijke bestuurders en managers bij agressie en geweld tegen werknemers met een publieke taak

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Bestuur in actie

  Doel van dit onderzoek is om te beschrijven en begrijpen hoe bestuurders en managers in gemeenten handelen en niet handelen bij agressie en geweld tegen hun medewerkers.

  Bekijk document gepubliceerd op