Zoekresultaten  1-20 van de 379 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Voortgezet onderwijsverwijder
Thema: Onderwijs en wetenschapverwijder
Thema: Informatievoorziening en ICTverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Rapport Betrokken Burgers Bewogen Bestuur

  B&A heeft op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken een evaluerend onderzoek uitgevoerd naar het eParticipatiebeleid. Doelstelling was om het beleid te evalueren en succes- en faalfactoren van verschillende experimenten, concepten en ideeën te achterhalen. Deze informatie wil BZK gebruiken als input voor nieuw beleid op het gebied van eParticipatie in Nederland, waarbij de initiatieven verder worden doorontwikkeld, verbreed en opgeschaald.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over privacygevoelige data bijstandsgerechtigden op website Spijkenisse

  Antwoorden van de staatssecretaris op kamervragen van het lid Azough (GroenLinks) over privacygevoelige informatie van bijstandsgerechtigden op de internetsite van de gemeente Spijkenisse. Ingezonden op 10 maart 2010 met kenmerk nummer 2010Z04354.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op kamervragen over de veiligheid van DigiD

  De staatssecretaris biedt de antwoorden aan op de schriftelijke vragen die zijn gesteld door het lid Gerkens (SP) over de veiligheid van DigiD. Deze vragen werden ingezonden op 17 maart 2010 met kenmerk nummer 2010Z04840.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief aan de Tweede Kamer betreffende rapportage grote ICT-projecten

  De rapportage is een onderdeel van de maatregelen voor de verbetering van de beheersing van de grote ICT-projecten, zoals deze sinds 2008 door het kabinet zijn genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage grote ict-projecten - peildatum

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitbesteden? Wat brengt de toekomst. Vier scenarios voor intermediaire e-overheidsdiensten voor bedrijven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De Impact van I-teams-Evaluatie van het programma EGEM i-teams

  De I-teams van het ministerie van BZK gaven de afgelopen 3,5 jaar ondersteuning aan een kleine 400 gemeenten, provincies en waterschappen bij het verbeteren van de elektronische dienstverlening. Uit onderzoek van B&A blijkt dat het concept van de i-teams heeft gewerkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Waarderen en selecteren van archieven in het informatietijdperk

  Deze nota biedt de contouren van de nieuwe selectieaanpak voor archieven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Open Overheid: Internationale beleidsanalyse en aanbevelingen voor Nederlands beleid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen DigiD voor niet-ingezetenen

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op vragen van de leden Dezentjé Hamming – Bluemink, Van der Burg (beiden VVD) en Omtzigt (CDA)aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over problemen omtrent het aanvragen van een DigiD voor niet-ingezetenen. (Ingezonden 26 januari 2011)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vertrouwen in de overheid

  Wanneer hebben burgers het, wanneer hebben ze het niet, en wanneer weten ze niet of de overheid te vertrouwen is? Een essay over de sociaal-psychologische werking van vertrouwen en de mens als informatievergarend individu. Auteur: Prof. dr. Kees van den Bos, Universiteit Utrecht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Het Nieuwe Werken bij het Rijk; ervaringen uit de praktijk

  Het rapport biedt interessante inzichten over praktijkervaringen van “pioniers” op het gebied van HNW (het nieuwe werken) binnen het Rijk. U kunt lezen hoe er bij ministeries wordt geëxperimenteerd met Yammer, hoe rijksambtenaren aankijken tegen tijd- en plaatsonafhankelijk werken. U kunt ook leren van leidinggevenden die reeds ervaring hebben opgedaan met HNW. Elk onderdeel eindigt met concrete aanbevelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt

  Antwoorden van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties op vragen van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken over het instellen van de tijdelijke baten-lastendienst Doc-Direkt per 1 januari 2011. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overheidsbrede implementatieagenda voor dienstverlening en e-overheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief Digitale inbraak DigiNotar

  Met deze brief informeren de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Veiligheid en Justitie de Tweede Kamer over de digitale inbraak bij DigiNotar en over het rapport dat Fox-IT daarover schreef.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vraag en antwoord over DigiNotar

  In juli 2011 is bij het bedrijf DigiNotar elektronisch ingebroken. DigiNotar verzorgt certificaten voor onder meer overheidswebsites waarmee de veiligheid wordt gegarandeerd. Na de hack zijn onechte beveiligingscertificaten in omloop gekomen. De betreffende overheidswebsites maken nu gebruik van vervangende veiligheidscertificaten. Hieronder vindt u vragen en antwoorden over de problemen met beveiligingscertificaten voor websites die door het bedrijf DigiNotar zijn uitgegeven. Laatste update: woensdag 14 september 2011 18:30 uur.

 • Beantwoording Kamervragen internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar

  Antwoorden van minister Donner (BZK) op vragen van de Kamerleden El Fassed (GroenLinks), Verhoeven (D66), en  Elissen, Hernandez en Kortenoeven (allen PVV) over internetcertificaten, beveiliging van DigiD en overheidswebsites, en DigiNotar. De antwoorden worden mede gegeven door de ministers Opstelten (VenJ), Rosenthal (BZ), Hillen (Def) en Verhagen (EL&I).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek rapport Sorry were open

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 6 april 2011. Het Wob-verzoek betreft informatie over het document Sorry were open. Het Wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wob-verzoek over het rapport Sorry were open

  Besluit namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op het verzoek op grond van de Wet openbaarheid van bestuur ingediend op 31 maart 2011. Het Wob-verzoek betreft informatie over het document Sorry were open. Het Wob-verzoek wordt gedeeltelijk gehonoreerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Publicatie ‘Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie

  Nieuwe technologieën maken communicatie sneller en transparanter. Mensen kiezen zelf waar, wanneer, waarmee, waarover en met wie ze contact leggen. Sociale netwerken beïnvloeden ons denken en doen. We verwachten een bepaalde vrijheid in de keuze voor ons contact met de buitenwereld. En dus ook met de gemeente.Kan een gemeente voldoen aan deze verwachtingen? Kan de kloof tussen overheid en gemeenschap worden overbrugd met een digitale sociale snelweg? U leest het in de nieuwe publicatie ‘Nieuwe media, kans voor dienstverlening en interactie: Met Antwoord© in Dialoog’.

  Bekijk document gepubliceerd op