Zoekresultaten  1-10 van de 986 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Bruinvisbeschermingsplan (‘Conservation plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoena in The Netherlands: towards a favourable conservation status’)

  Beschermingsplan voor de Phocoena phocoena in Nederland. Dit bruinvisbeschermingsplan is opgesteld in nauwe samenwerking met de visserijsector en natuurorganisaties. (Engelstalig).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Uitputting Quotum: tarbot en griet in de Noordzee

  Vanaf 22 december 2012 is het Nederlands quotum voor tarbot en griet in de EU-wateren van de ICES gebieden IIa en IV opgebruikt. Vanaf deze datum is de visserij op deze vissoort verboden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Updated Conservation Plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoenain the Netherlands

  Updated Conservation Plan for the Harbour Porpoise Phocoena phocoenain the Netherlands.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 28286, nr. 1252 - Dierenwelzijn

  Dierenwelzijn; Motie; Motie van het lid Eerdmans c.s. over het waarborgen van fysieke inspecties bij slachthuizen door de NVWA

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Vis netjes? Evaluatie Gedragscode Sportvisserij

  Eindrapport van een onderzoek naar de vraag of de Gedragscode voldoende waarborg vormt voor het welzijn van gevangen vis. Kern van de evaluatie is een telefonische enquête in 2009 onder sportvissers.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over externe integriteitscommissie NVWA

  Minister Schouten informeert de Tweede Kamer over de instelling van een externe integriteitscommissie voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De doelstelling hiervan is het waarborgen van een onafhankelijk meldpunt waar een medewerker terecht kan met signalen over integriteit.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over de EU Transportverordening vangmethode van kippen

  Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over de EU Transportverordening (EG nr. 1/2005) met betrekking tot het vangen van kippen. Het Tweede Kamerlid Van der Plas (BBB) heeft de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Veiligheid van emissiearme stalvloersystemen in melkveehouderijen

  Het rapport doet onderzoek naar de veiligheid van emissiearme vloeren in melkveebedrijven voor de gezondheid en veiligheid van de mens.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over supermarkten en verduurzaming

  Staatssecretaris Dijksma (EZ) informeert de Tweede Kamer over verantwoordelijkheden van supermarkten op het gebied van verduurzaming en arbeidsomstandigheden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsdraaiboek Q-koorts

  Dit draaiboek dient als een 'checklist' voor de te nemen maatregelen bij een uitbraak van Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op