Zoekresultaten  1-10 van de 1.078 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Landbouw, visserij, voedselkwaliteitverwijder
 • Evaluatie van het Dierentuinenbesluit - Eindrapport

  Een evaluatieonderzoek van het bureau Research voor Beleid (RvB) naar het Dierentuinenbesluit dat op 26 juli 2002 van kracht is geworden. Het onderzoek is gebaseerd op literatuurstudie en interviews.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Circusdieren

  Kamerbrief over twee onderzoeksrapporten naar het welzijn en de intrinsieke waarde van circusdieren. In de brief zet de minister het voorgenomen beleid ten aanzien van circusdieren uiteen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Activiteiten rond de aanpak van Q-koorts

  Kamerbrief met de stand van zaken. Er zijn 21 bedrijven geruimd (8724 dieren). De Welzijnscommissie is bij vijf ruimingen geweest en constateert dat het dierenwelzijn goed in acht wordt genomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Landbouw- en Visserijraad 14-16 december 2009

  Kamerbrief over de raad met onder meer de volgende onderwerpen: etikettering van dierenwelzijn, de markt voor hout(producten), dierproeven, de situatie op de zuivelmarkt en het EU-plattelandsbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over veetransporten in de kou

  Kamerbrief waarin de minister meldt dat voor lang transport (> 8 uur) het vervoermiddel gekeurd en uitgerust moet worden met een temparatuurregistratiesysteem. De transporteur moet hiervoor zorgen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenstelling Evaluatiecommissie Q-koorts

  Kamerbrief waarin ministers Klink en Verburg de leden van de Evaluatiecommissie Q-koorts bekendmaken. In de commissie zitten onder meer deskundigen op het gebied van de humane en veterinaire gezondheid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Naar een rijke Waddenzee

  Het Programmaplan ‘Naar een rijke Waddenzee’ moet dit natuurgebied sterker en veerkrachtiger maken. Het Waddengebied moet als woon-, werk- en recreatiegebied vitaal en sociaal-economisch gezond zijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Geannoteerde agenda Landbouw- en Visserijraad februari 2010

  Kamerbrief over de raad van 22 februari 2010 onder Spaans voorzitterschap. Op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen: Etikettering van dierenwelzijn, Q-koorts en illegale handel in ivoor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Stand van zaken, reactie op motie en advies van deskundigen over vervolgstrategie

  Kamerbrief over de stand van zaken Q-koorts. Ministers Verburg (LNV) en Klink (VWS) hebben op verzoek van de Kamer besloten dat schijndrachtige dieren op besmette bedrijven niet meer worden geruimd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag Landbouwraad 22 februari 2010

  Kamerbrief over de Landbouwraad met onder meer de volgende onderwerpen: etikettering van dierenwelzijn, toekomst van het GLB, uitstel verbod op gebruik van de legbatterij en de situatie rond Q-koorts.

  Bekijk document gepubliceerd op