Zoekresultaten  1-10 van de 215 resultaten

Door u gekozen filters

Documentsoort: Publicatieverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
 • Q&A waarborgen kritieke planbare zorg tijdens toename COVID-19 patiënten

  Q&A waarborgen kritieke planbare zorg tijdens toename COVID-19 patiënten (PDF | 3 pagina's | 34 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State en nader rapport Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel met tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek LNAZ aan minister over bekrachtigen Fase 2d

  Brief van de Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om Fase 2d formeel te bekrachtigen. De brief is gericht aan minister De Jonge (VWS). In Fase 2d is in het hele land de zorgcontinuïteit in gevaar omdat meerdere regio’s de kritiek planbare zorg niet meer volledig kunnen waarborgen en de toegang tot de (semi-)acute zorg in gevaar komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • eHealth Netwerk Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes (Engels)

  Op woensdag 27 januari 2021 zijn alle 27 EU-landen in het eHealth Netwerk akkoord gegaan met de ‘Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes’. Dit gebeurde onder het co-voorzitterschap van Nederland. De richtlijnen ondersteunen de interoperabiliteit van vaccinatie certificaten, door af te spreken dat landen de inhoud ervan op een uniforme wijze vastleggen volgens Europese normen. Daarvoor is een minimale dataset vastgesteld. Deze dataset dient ook als basis voor de ontwikkeling van een vertrouwensraamwerk (Trust Framework). Daarmee kunnen de authenticiteit en integriteit van vaccinatie certificaten worden gewaarborgd. Het werk aan de richtlijn wordt voortgezet om aspecten als gegevensbescherming en privacy in de context van vaccinatie certificaten nader te specificeren. De richtlijn is vooralsnog alleen bedoeld om te gebruiken in zorgsituaties. Maar het laat de mogelijkheid open om ook gebruikt te worden voor andere doeleinden.   Zie ook: Persbericht Europese Commissie. eHealth Netwerk Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes (Engels) (PDF | 13 pagina's | 373 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder

  Voor de CoronaMelder-app is een doorlopende evaluatie opgestart, onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de CoronaMelder-app worden geen gegevens verzameld; het waarborgen van de privacy betekent dat er in de app zo weinig mogelijk gegevens geregistreerd worden. GGD GHOR en het RIVM leveren de kwantitatieve datasets. Daarnaast lopen er ook verschillende surveyonderzoeken, met daarin metingen die met name gericht zijn op het onderzoeken van maatschappelijke effecten en gedragseffecten. Wel wordt de werking van CoronaMelder doorlopend onderzocht. Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder (PDF | 2 pagina's | 209 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2

  Het ministerie van VWS heeft tot doel om via de Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten te contracteren die op aanvraag van werkgevers antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 gaan uitvoeren. Een Open House procedure is een toelatingssysteem voor de levering van voorzieningen, waarin op basis van een vooraf bekendgemaakte aanmeldprocedure iedereen die aan de gestelde eisen voldoet wordt toegelaten. De toelating tot de Open House vindt niet plaats door een onderlinge vergelijking en ranking van inschrijvingen te maken op basis van prijs en/of kwaliteitscriteria zoals bij reguliere inkoopprocedures van de overheid. Elke aanmelder die voldoet aan de door VWS gestelde geschiktheidseisen en zich bereid verklaart om zich aan de vooraf bekend gemaakte voorwaarden te houden, mag deelnemen. Voor meer informatie en handvatten (toolkit) voor het inrichten van een eigen testlocatie kunnen werkgevers terecht op www.werkgeverstesten.nl Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2 (PDF | 13 pagina's | 211 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Presentatie voorzitter MIT technische briefing 9 mei 2023

  Op 9 mei 2023 was er een technische briefing in de Tweede Kamer over corona. Voorzitter Jolande Sap van het Maatschappelijk Impact Team (MIT) heeft daar deze presentatie gegeven.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Protocol 'Samen veilig doorwerken'

  Dit protocol biedt duidelijkheid aan bedrijven, bewoners, opdrachtgevers, klanten, en alle werkenden over veilig werken tijdens de coronacrisis. Ook aan bod komt de manier waarop werkzaamheden bij mensen thuis veilig doorgang kunnen vinden. Het protocol is door Bouwend Nederland en Techniek Nederland aan het ministerie van BZK aangeboden en in het overleg met de Ministers van BZK en I&W met diverse andere bouwbranches en vakbonden aangevuld en vastgesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet

  Onderzoek naar misbruikrisico’s in de Ziektwet (ZW) en Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). In dit rapport zijn de bevindingen van het misbruikonderzoek inzake de ZW opgenomen.  Onderzoek misbruikrisico’s Ziektewet (PDF | 32 pagina's | 1,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • 1e versie Draaiboek COVID-19 Acute Beademings Unit (CABU)

  Bekijk document gepubliceerd op