Zoekresultaten  1-20 van de 67 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Beantwoorden commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus

  Minister Van 't Wout beantwoordt commissievragen over aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus

  Minister Wiebes, minister Hoekstra en minister Koolmees informeren de Tweede Kamer over de economische maatregelen met betrekking tot het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies deskundigenberaad zoönosen over Chlamydia abortus

  Advies van het deskundigenberaad zoönosen (DB-Z) over aard en omvang van het risico van Chlamydia abortus (C. abortus) voor de mens en of er vervolgonderzoek nodig is. Chlamydia abortus komt met name onder melkschapen en melkgeiten voor.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van verslag over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19

  BIjlage 1: nota van verslag tijdelijke bepaling in verband met de informatieverstrekking aan het RIVM bij de bestrijding het novel coronavirus (2019-nCoV) (Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM i.v.m. COVID-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel telecommunicatiewet

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorstel ventilatierichtlijn evenementen

  Richtlijn voor de ventilatie bij evenementen waar er een risico is op overdracht van COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasgasemmissies in 2020

  Rapport over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse broeikasgasemmissies in 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM ivm COVID-19

  Staatssecretaris Keijzer (EZK) verduidelijkt een aantal punten inzake de Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM in verband met COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de langetermijnaanpak COVID-19. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, D66 en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Fieldlab Evenementen fase I

  Dit rapport beschrijft de resultaten van de dataverzameling en monitoring van de bezoekersdynamiek tijdens Fieldlab Evenementen pilotevenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Onderzoeksrapport Clubs & Nachtleven

  Fieldlab Evenementen heeft onderzocht hoe nachtclubs veilig open kunnen in tijden van corona. Dit document bevat ook de rapporten 'Resultaten bezoekersenquête theatervoorstelling', 'Research project Fieldlab Evenementen phase II: clubs & nightlife', 'COVID-19 risico voor evenementen. Resultaten Fieldlab experimenten fase 1 en 2', 'Factsheet ventilatie Fieldlab event - Clubevent Shelter Amsterdam' en het voorstel voor een Ventilatierichtlijn Evenementen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nederlandse Digitaliseringsstrategie 2020

  De Nederlandse Digitaliseringstrategie (NDS) bundelt kabinetsbreed de ambities en doelstellingen voor een succesvolle digitale transitie in Nederland. Ieder jaar bekijkt het kabinet of nieuwe ontwikkelingen een aanpassing van de strategie noodzakelijk maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun

  Minister Adriaansens (EZK), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de Tweede Kamer de langetermijnvisie op de coronasteun aan. Daarbij gaan zij in op de langetermijnvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek coronavoucher - Wob_Coronavoucher_deel4.pdf

  Besluit op een verzoek om informatie over de coronavoucher van reisorganisaties. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SWOT-analyse strategische waardeketens

  SWOT-analyse uitgevoerd naar strategische waardeketens in de Nederlandse maakindustrie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen (onderzoek) van 27 november 2020

  Staatssecretaris Keijzer beantwoordt Kamervragen die zijn gesteld tijdens het Schriftelijk Overleg Raad voor Concurrentievermogen (onderzoek) van 27 november 2020.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid (deel 2)

  Minister Wiebes en staatssecretaris Keijzer beantwoorden het tweede deel van de vragen over Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • FieldLab Cafés: onderzoek naar naleving coronamaatregelen

  Onderzoek naar het naleven van de coronamaatregelen door personeel en gasten tijdens de opening van een aantal horecagelegenheden in het kader van het FieldLab Cafés.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Gegevensbeschermingseffectbeoordeling (PIA)

  Rapprort over gegevensbeschermingseffectbeoordeling over wijziging Tijdelijke wet informatieverstrekking RIVM over COVID-19.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording tweede set Kamervragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid

  Minister Wiebes en Staatssecretaris Keijzer beantwoorden de tweede set vragen Schriftelijk Overleg Bedrijfslevenbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op