Zoekresultaten  1-10 van de 178 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart

  De ministers Van Nieuwenhuizen en De Jonge informeren de Tweede Kamer over de maatregelen voor de gevolgen van het coronavirus, COVID-19, voor de luchtvaart. Kamerbrief over Covid-19 en luchtvaart (PDF | 5 pagina's | 361 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Legionellapreventie in waterinstallaties - regels en toezicht

  Stroomschema voor legionellapreventie in waterinstallaties

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen id over het bericht dat veel gevaarlijke asbestschroot in de illegaliteit verdwijnt

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel 'Asbest. We moeten het op een speciale manier afvoeren, maar dat gebeurt vaak niet. Kankerverwekkend materiaal komt terecht op gevaarlijke plekken: 'Ernstige risico's''. Zij doet dit mede namens de  minister van Sociale Zaken en Werkgelegenhed (SZW). Het Tweede Kamerlid Hagen (D66) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over onderzoeken naar het veilig houden van asbestdakensanering

  Staatssecretaris Van Veldhoven beantwoordt Kamervragen naar aanleiding van de brief van de asbestbranche waarin de branche haar zorgen uitspreekt over een veilige en gezonde versnellingsaanpak asbestdakensanering.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2022

  Rapportage van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2022 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties. De rapportage bevat de meldingen van vergunninghouders op grond van Kernenergiewet (Kew) artikel 15 onder b.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2021

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2021 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties..

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Reactie Advies Gezondheidsraad

  Reactie van staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) op een onderzoek van de Gezondheidsraad van juni 2010. Uit dit onderzoek bleek asbest nog gevaarlijker dan gedacht. Daarom wil het kabinet op voorstel van de staatssecretaris onderzoeken hoe nog meer asbest op een verantwoorde wijze uit de leefomgeving kan worden verwijderd. Tegelijkertijd moeten gemeenten, burgers en bedrijven worden gestimuleerd de regels voor asbestverwijdering beter na te leven. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2020

  In de rapportage geeft de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2020 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2019

  De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2019 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties met een Kernenergiewetvergunning (Kew-vergunning).

  Bekijk document gepubliceerd op