Zoekresultaten  1-10 van de 63 resultaten

Door u gekozen filters

Datum beschikbaar: afgelopen jaarverwijder
Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Thema: Koninkrijksrelatiesverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.

 • Immunisatie tegen RSV in het 1e levensjaar

  Advies van de Gezondheidsraad over immunisatie tegen het respiratoir syncytieel virus (RSV) in het 1e levensjaar.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Mapping van het Nederlandse drugspreventiesysteem op nationaal niveau

  De mapping voor Nederland is bekeken aan de hand van het model van het EMCDDA voor nationale drugspreventiesystemen, dat uit 5 hoofdcomponenten bestaat.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met antwoorden op Kamervragen over advies RIVM Wpg

  Minister Helder (VWS) stuurt haar antwoorden op vragen over het advies van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de Wet publieke gezondheid (Wpg). De vragen zijn gesteld door de Eerste Kamerfractie van BBB.

 • Kamerbrief met beleidsreactie op rapport IGJ over kwaliteit Wmo-toezicht 2022

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) stuurt de Tweede Kamer de beleidsreactie op het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) over de kwaliteit van het toezicht in 2022 op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo). Bij de beleidsreactie biedt de staatssecretaris ook het rapport van de IGJ aan.

 • Antwoorden op Kamervragen (VSO) over Kamerbrief Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over de Kamerbrief 'Diverse onderwerpen met betrekking tot het COVID-19 virus' van 9 februari 2023. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de vragen gesteld in een verslag van een schriftelijk overleg (VSO) met de minister.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over laboratoriumzorg Bonaire

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) geeft antwoord op vragen over de laboratoriumzorg op Bonaire. De vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de Tweede Kamer heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitvoering akkoord 'Gezond en actief leven'

  Staatssecretaris Van Ooijen (VWS) en de ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige zorg en Sport) informeren de Tweede Kamer over de uitvoering van het 'Gezond en actief leven'-akkoord (GALA). Het akkoord is in februari 2023 gesloten met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), GGD-GHOR Nederland, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van VWS.

 • Nadere memorie van antwoord inzake het wetsvoorstel Eerste tranche wijziging Wet publieke gezondheid

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advieslijst met verboden additieven in tabaksproducten en e-sigaretten

  Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een lijst opgesteld van stoffen die op basis van de criteria uit de Europese Tabaksproductenrichtlijn niet aan sigaretten en e-sigaretten toegevoegd mogen worden. De lijst is een advies voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, dat over een verbod gaat beslissen.

  Bekijk document gepubliceerd op