Zoekresultaten  1-20 van de 1.947 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Recreatieverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Minister De Jonge (VWS) informeert de Tweede Kamer over de aanvulling op het 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief tijdelijk beleidskader waarborgen acute zorg in COVID-19-pandemie

  Minister Van Ark deelt het tijdelijk beleidskader voor het waarborgen van acute zorg in de COVID-19-pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief aanvullende afspraken waarborgen IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Q&A waarborgen kritieke planbare zorg tijdens toename COVID-19 patiënten

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanvulling op 'Tijdelijk beleidskader voor het waarborgen acute zorg in de COVID-19 pandemie' voor de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg

  Om de toegankelijkheid tot de IC-afhankelijke kritiek planbare zorg bij toenemende COVID-19-druk te borgen en meer uniformiteit en voorspelbaarheid te realiseren bij de op- en afschaling van de planbare zorg, zijn in samenwerking met alle betrokken partijen aanvullende uitgangspunten en spelregels geformuleerd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij nota naar aanleiding van het verslag over Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge biedt de nota naar aanleiding van het Wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State en nader rapport Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge reageert op het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel met tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanbiedingsbrief bij Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Minister De Jonge stuurt de Eerste Kamer de Nota naar aanleiding van het verslag dat hoort bij  het voorstel van wet houdende Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief en memorie van antwoord voorstel wet Tijdelijke bepalingen notificatieapplicatie bij de bestrijding covid-19 en voorkomen van misbruik

  Minister De Jonge stuurt de memorie van antwoord over voorstel van wet houdende Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19). 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over thuiswerkvoorzieningen overheidssectoren Rijk en Politie tijdens coronacrisis

  Staatssecretaris Knops laat weten welke maatregelen de overheidssectoren Rijk en Politie nemen om ervoor te zorgen dat hun medewerkers tijdens de coronacrisis kunnen thuiswerken op een manier die verantwoord is volgens de wetgeving over arbeidsomstandigheden (Arbowetgeving).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19

  Nota naar aanleiding van het verslag inzake Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19. Wetsvoorstel Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding van de epidemie van covid19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan (Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzoek LNAZ aan minister over bekrachtigen Fase 2d

  Brief van de Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) om Fase 2d formeel te bekrachtigen. De brief is gericht aan minister De Jonge (VWS). In Fase 2d is in het hele land de zorgcontinuïteit in gevaar omdat meerdere regio’s de kritiek planbare zorg niet meer volledig kunnen waarborgen en de toegang tot de (semi-)acute zorg in gevaar komt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Factsheet doorlopende evaluatie CoronaMelder

  Voor de CoronaMelder-app is een doorlopende evaluatie opgestart, onder leiding van Prof. dr. Wolfgang Ebbers (Erasmus Universiteit Rotterdam). Deze bestaat uit kwantitatief en kwalitatief onderzoek. In de CoronaMelder-app worden geen gegevens verzameld; het waarborgen van de privacy betekent dat er in de app zo weinig mogelijk gegevens geregistreerd worden. GGD GHOR en het RIVM leveren de kwantitatieve datasets. Daarnaast lopen er ook verschillende surveyonderzoeken, met daarin metingen die met name gericht zijn op het onderzoeken van maatschappelijke effecten en gedragseffecten. Wel wordt de werking van CoronaMelder doorlopend onderzocht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • eHealth Netwerk Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes (Engels)

  Op woensdag 27 januari 2021 zijn alle 27 EU-landen in het eHealth Netwerk akkoord gegaan met de ‘Guidelines on Proof of vaccination for medical purposes’. Dit gebeurde onder het co-voorzitterschap van Nederland. De richtlijnen ondersteunen de interoperabiliteit van vaccinatie certificaten, door af te spreken dat landen de inhoud ervan op een uniforme wijze vastleggen volgens Europese normen. Daarvoor is een minimale dataset vastgesteld. Deze dataset dient ook als basis voor de ontwikkeling van een vertrouwensraamwerk (Trust Framework). Daarmee kunnen de authenticiteit en integriteit van vaccinatie certificaten worden gewaarborgd. Het werk aan de richtlijn wordt voortgezet om aspecten als gegevensbescherming en privacy in de context van vaccinatie certificaten nader te specificeren. De richtlijn is vooralsnog alleen bedoeld om te gebruiken in zorgsituaties. Maar het laat de mogelijkheid open om ook gebruikt te worden voor andere doeleinden.   Zie ook: Persbericht Europese Commissie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aanmelddocument Open House Aanmeldprocedure Sneltesten SARS-CoV-2

  Het ministerie van VWS heeft tot doel om via de Open House Sneltesten bedrijfsartsen en Arbodiensten te contracteren die op aanvraag van werkgevers antigeen sneltesten voor SARS-CoV-2 gaan uitvoeren. Een Open House procedure is een toelatingssysteem voor de levering van voorzieningen, waarin op basis van een vooraf bekendgemaakte aanmeldprocedure iedereen die aan de gestelde eisen voldoet wordt toegelaten. De toelating tot de Open House vindt niet plaats door een onderlinge vergelijking en ranking van inschrijvingen te maken op basis van prijs en/of kwaliteitscriteria zoals bij reguliere inkoopprocedures van de overheid. Elke aanmelder die voldoet aan de door VWS gestelde geschiktheidseisen en zich bereid verklaart om zich aan de vooraf bekend gemaakte voorwaarden te houden, mag deelnemen. Voor meer informatie en handvatten (toolkit) voor het inrichten van een eigen testlocatie kunnen werkgevers terecht op www.werkgeverstesten.nl

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over vervolg proces concentratie interventies bij aangeboren hartafwijkingen

  Minister Dijkstra (Medische Zorg) informeert de Tweede Kamer over het vervolg van het proces over de concentraties van de interventies bij aangeboren hartafwijkingen bij kinderen en complexe interventies bij volwassenen met deze aandoening.

 • Antwoorden op Kamervragen over gedoogbesluit persoonlijke beschermingsmiddelen voorjaar 2020

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het tijdelijke gedoogbesluit over gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen gedurende de coronacrisis in het voorjaar van 2020. Het Tweede Kamerlid Omtzigt (Omtzigt) heeft deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op