Zoekresultaten  1-10 van de 182 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Recreatieverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Economische Zaken en Klimaatverwijder
 • Deelbesluit 1 op Woo-verzoek over TVL-regeling voor ondernemer met te hoge btw-aangifte - Documenten bij bij Woo-verzoek over TVL-regeling

  Deelbesluit op een verzoek om informatie van alle stukken waaruit blijkt dat een ondernemer met een te hoge btw-aangifte wel voor subsidie in het kader van de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) in aanmerking komt. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen Eerste Kamer over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoord op vragen over de langetermijnaanpak COVID-19. De Eerste Kamerfracties van GroenLinks en PvdA, D66 en PvdD hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met voortgangsrapportage steunpakket coronacrisis (NOW, TVL en fiscale steun)

  De ministers Adriaansens (EZK), Van Gennip (SZW) en Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) sturen de Tweede Kamer een brief met daarin een voortgangsrapportage van het steunpakket dat het kabinet tijdens de coronacrisis ter ondersteuning van ondernemers en de Nederlandse economie in het leven heeft geroepen. In de rapportage ligt de nadruk op de meest omvangrijke regelingen: TVL (tegemoetkoming in vaste lasten), NOW (tijdelijke noodmaatregel ter overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) en belastinguitstel.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Maatregelenladders voor sectorale aanpak COVID-19

  Overzicht van maatregelen per sector op basis van de epidemiologische situatie ten aanzien van het coronavirus.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnaanpak COVID-19

  Minister Kuipers (VWS), minister Adriaansens (EZK) en minister Van Gennip (SZW) bieden de Tweede en Eerste Kamer een brief aan over de aanpak van COVID-19 (het coronavirus) op de lange termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voorbereiding en bescherming – andere relevante onderwerpen die verband houden met de langetermijnaanpak van het coronavirus

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over zesde voortgangsrapportage TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen

  Minister Adriaansens (EZK) informeert de Tweede Kamer over de zesde voortgangsrapportage over de TVL, Bruine Vloot-regeling en Evenementenregelingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over langetermijnvisie coronasteun

  Minister Adriaansens (EZK) geeft antwoord op vragen over de langetermijnvisie op coronasteun. De Eerste Kamerfracties van CDA, SGP, PvdD en PvdA hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun

  Minister Adriaansens (EZK), minister Van Gennip (SZW), minister Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen), minister Kaag (Financiën) en staatssecretaris Van Rij (Fiscaliteit en Belastingdienst) bieden de Tweede Kamer de langetermijnvisie op de coronasteun aan. Daarbij gaan zij in op de langetermijnvisie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota Langetermijnvisie coronasteun

  Nota bij Kamerbrief over langetermijnvisie coronasteun.

  Bekijk document gepubliceerd op