Zoekresultaten  1-10 van de 180 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ziekten en behandelingenverwijder
Thema: Recreatieverwijder
Thema: Gezondheidsrisico'sverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Antwoorden Kamervragen over storting van ballaststenen in Apeldoorn

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) en minister Van Gennip (SZW) geven antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van de berichten 'Stenen met kankerverwekkende stof gestort in woonwijk Apeldoorn' en 'Onbegrip en woede in Apeldoorn om ProRail en BAM: 'Jullie blijken kankerverwekkende stof onze babykamer in te blazen''.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerpbesluit tot wijziging AMvB Kernenergiewet 2024

  Besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen, het Besluit vervoer splijtstoffen en ertsen, het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming en het Besluit in- uit en doorvoer van radioactieve afvalstoffen en bestraalde splijtstoffen in verband met herschikking en verbetering van delegatiegrondslagen en technische correcties (Wijzigingsbesluit algemene maatregelen van bestuur Kernenergiewet 2024).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage ongewone gebeurtenissen nucleaire installaties 2022

  Rapportage van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). De rapportage geeft een overzicht van de meldplichtige ongewone gebeurtenissen die in 2022 hebben plaatsgevonden in de Nederlandse nucleaire installaties. De rapportage bevat de meldingen van vergunninghouders op grond van Kernenergiewet (Kew) artikel 15 onder b.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Report of the Operational Safety Review Team OSART Mission to the Borssele Nuclear Power Plant THE Netherlands

  Het rapport presenteert de resultaten van het onderzoek van het Operational Safety Review Team (OSART) naar de kerncentrale in Borssele. Het doet aanbevelingen en suggesties voor verbetering van de veiligheid van de centrale.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming Q2 2023

  Staatssecretaris Heijnen (IenW) stuurt de Tweede Kamer de halfjaarlijkse informatie over verschillende onderwerpen op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. Het gaat om het 2e kwartaal van 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over praktijkproef asbestdaksanering met schuim

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit tot invoering van een register voor zeer zorgwekkende stoffen

  Het besluit gaat over het vastleggen van de verplichting tot het aanleveren van informatie over emissies van zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)) in een landelijke database.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief over voornemen overname aandelen Gemeenschappelijke Kernenergiecentrale Nederland door de Staat

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden Kamervragen so Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming

  Staatssecreraris Heijnen (IenW) geeft antwoorden op vragen over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming. De vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  had de vragen gesteld tijdens het schriftelijk overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 15 februari 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nucleaire veiligheid Verslag van een schriftelijk overleg 15 februari 2023 Tweede Kamer

  Verslag van het schriftelijk overleg (so) Nucleaire Veiligheid van 15 februari 2023. Het verslag bevat de vragen van de  vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat (IenW)  over verschillende onderwerpen op het terrein van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming.

  Bekijk document gepubliceerd op