Zoekresultaten  1-10 van de 256 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie

  Dit document is een bijlage bij het provinciaal startpakket fysieke leefomgeving. Aandachtspunten fysieke leefomgeving per provincie (PDF | 12 pagina's | 179 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering. Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers. Het Tweede Kamerlid Nijboer (PVDA) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over conflicten tussen woningeigenaren en aannemers (PDF | 3 pagina's | 139 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte NL

  Samenvatting van het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Structuurvisie bevat een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Passende Beoordeling (herziening)

  Het rapport bevat de herziende Passende Beoordeling (PB) bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust op grond van de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. verwerkt. Het document vervangt de Passende Beoordeling van 30 mei 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op