Zoekresultaten  1-10 van de 264 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Besluit op Woo-verzoek over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht - Woo-verzoek en inventarislijst over de plannen en beoordelingen van openbare verkoop van voormalige penitentiaire inrichting aan Wolvenplein 27 Utrecht

  Besluit op een verzoek om informatie over de planning en beoordelingen van de kwalitatieve eisen en wensen van de winnende partij AM B.V. op de verkoop van de voormalige penitentiaire inrichting Wolvenplein. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).    

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het position paper Omgevingswet-DSO van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het Tweede Kamerlid Bromet (GroenLinks) heeft de vragen gesteld.  Antwoorden op Kamervragen over position paper Raad van State inwerkingtreding Omgevingswet (PDF | 3 pagina's | 251 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groennormen in de stad en omgeving

  In deze rapportage brengt Wageningen University & Research WUR de wetenschappelijke basis voor groennormen in kaart, evenals de ervaringen met groennormen van andere overheden. Groennormen in de stad en omgeving (PDF | 46 pagina's | 1,4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Groene verstedelijking deel 2

  Deel 2 van het onderzoek naar de ruimtelijke en financiële impact van buitenstedelijk groen. Groene verstedelijking deel 2 (PDF | 70 pagina's | 7,3 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Natuur in en om de stad

  Het Planbureau voor de Leefomgeving heeft deelgenomen aan een EU-onderzoek naar succesfactoren bij trajecten van vergroening van het stedelijk gebied en mede op basis daarvan een advies uitgebracht over de groennormering. Natuur in en om de stad (PDF | 17 pagina's | 590 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening), minister Harbers (IenW) en minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) sturen de Tweede Kamer de 'Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving' met het achterliggende bouwstenenrapport. Met deze brief informeren ministers De Jonge en Van der Wal-Zeggelink de Tweede Kamer ook over de resultaten van het onderzoek naar een landelijke groennorm. Kamerbrief over Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 13 pagina's | 646 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving

  Het achterliggende bouwstenenrapport bij de Landelijke maatlat voor een groene, klimaatadaptieve gebouwde omgeving. Bouwstenen Maatlat groene klimaatadaptieve gebouwde omgeving (PDF | 79 pagina's | 2,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit op Woo-verzoek over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest - Inventaris en documenten bij Woo-besluit over correspondentie BZK met Urgenda en over uitvoering Urgenda-arrest

  Besluit op een verzoek om informatie over alle correspondentie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) na 20 december 2019 met Stichting Urgenda en aan haar gelieerde personen. Het verzoek gaat eveneens om interne stukken met een besluitvormend of informerend karakter die zien op de uitvoer van het Urgenda-arrest en de monitoring van de voortgang daarvan. Het verzoek is gedaan op basis van de Wet open overheid (Woo).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Lage inkomenshuishoudens in de knel door Rotterdams woonbeleid'

  Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) geeft antwoord op vragen over het bericht 'Lage-inkomenshuishoudens in de knel op de woningmarkt door Rotterdams woonbeleid'. Het Tweede Kamerlid Beckerman (SP) heeft de vragen gesteld. Antwoorden op Kamervragen over bericht 'Lage inkomenshuishoudens in de knel door Rotterdams woonbeleid' (PDF | 25 pagina's | 1,0 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda

  In dit deel van de Strategische Agenda Flevoland staat centraal hoe de betrokken overheden gaan werken aan het geschetste perspectief, de opgaven en doelen. Dit vormt de uitvoeringsagenda waarmee Rijk en regio de langjarige samenwerking aangaan. Strategische Agenda Flevoland deel II – Uitvoeringsagenda (PDF | 22 pagina's | 1,6 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op