Zoekresultaten  1-10 van de 264 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatiesverwijder
 • Rapport Ontwerp-structuurvisie Project Calandbrug

  Het rapport beschrijft de ontwerp-structuurvisie voor de Calandbrug naar aanleiding van een MIRT-verkenning van de alternatieven en knelpunten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Ontwerp Nationale Omgevingsvisie

  Nederland staat voor grote uitdagingen die van invloed zijn op de fysieke leefomgeving. Daarbij zijn complexe opgaven zoals verstedelijking, verduurzaming en klimaatadaptatie nauw met elkaar verweven.Dat vraagt een nieuwe, integrale manier van werken waarmee keuzes voor onze leefomgeving sneller en beter kunnen worden gemaakt. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) biedt een gezamenlijke aanpak die leidt tot een duurzaam perspectief voor onze leefomgeving.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot 1: Doorwerking nationale ruimtelijke belangen - buisleidingen en inrichtingen

  Het doel van deze pilotstudie is inzicht krijgen in de onderliggende redenen voor problemen met de ruimtelijke doorwerking van de nationale belangen voor externe veiligheid bij inrichtingen en bij buisleidingen in gemeentelijke bestemmingsplannen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte NL

  Samenvatting van het Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samenvatting Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Samenvatting van de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR). De Structuurvisie bevat een integrale aanpak van infrastructuur en ruimte van dit kabinet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport Passende Beoordeling (herziening)

  Het rapport bevat de herziende Passende Beoordeling (PB) bij de ontwerp-Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee Aanvulling Hollandse Kust op grond van de aandachtspunten van de Commissie m.e.r. verwerkt. Het document vervangt de Passende Beoordeling van 30 mei 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport evaluatie Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR)

  Het rapport evalueert de sterke en zwakke punten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) om te komen tot een nieuwe nationale omgevingsvisie.  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag bij Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

  Nota naar aanleiding van het verslag bij Wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet naar aanleiding van de evaluatie van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Milieueffectrapport Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Dit milieueffectrapport (planMER) is opgesteld ten behoeve van de besluitvorming over de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte

  Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau en is het de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.

  Bekijk document gepubliceerd op