Zoekresultaten  1-10 van de 112 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Ruimtelijke ordeningverwijder
Organisatie: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaatverwijder
 • Rapport IenM maatregelenpakket Herijking 2015. Definitief besluit ter bespreking in het NO MIRT 23 november 2015

  Herijking van het maatregelenpakket voor het onderhouden, het verbeteren en het vernieuwen van het spoor, het verhogen van de kwaliteit en het uitbreiden van de capaciteit om meer treinen te kunnen laten rijden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage: Project Mainportontwikkeling Rotterdam Bestaand Rotterdams Gebied

  Voortgangsrapportage van de gemeente Rotterdam over de stand van zaken van de leefbaarheidsprojecten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Meerjarenplan ILT 2015-2019

  Meerjarig programma van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) voor de verdere ontwikkeling van allerlei vormen van toezicht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 13 PMR 1 juli 2013 - 30 juni 2014

  Voortgangsrapportage over het Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) in de periode 1 juli 2013 - 30 juni 2014.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Afschrift Brief Behandeling Partitiële Herziening Programma Noordzee

  Afschrift van de voorzitter van het Noordzee Overleg (NZO) aan de ministers van Infrasctructuur en Waterstaat (IenW), Economische Zaken en Klimaat (EZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening. De brief gaat over de conclusies van het NZO over de Partiële Herziening Programma Noordzee.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over partiële Herziening van het Programma Noordzee 2022-2027

  Minister Harbers (IenW) informeert de Tweede Kamer over de ruimtelijke opgave voor windenergie in het Programma Noordzee 2022-2027 (PNZ).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarverslag ILT 2014

  Jaarverslag 2014 van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Analyse Instandhoudingskosten Rijksinfrastructuur Eindrapportage Deel 1 ProRail

  De rapportage bevat de resultaten van het onderzoek naar de instandhoudingskosten van ProRail. Analyse Instandhoudingskosten Rijksinfrastructuur Eindrapportage Deel 1 ProRail (PDF | 166 pagina's | 3,1 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang MIRT-projecten en moties en toezeggingen najaar 2021

  Minister Visser en staatssecretaris Van Weyenberg (beiden IenW) informeren de Tweede Kamer over de Bestuurlijke Overleggen MIRT (BO’s MIRT) van november 2021. MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Zij doen dit mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • PBL Rapport Monitor Infrastructuur en Ruimte

  De monitor richt zich op de effecten van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte.

  Bekijk document gepubliceerd op