Zoekresultaten  1-20 van de 86 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzevrijheid in de wijkverpleging

  Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen welke knelpunten cliënten in de wijkverpleging ervaren bij de keuze voor een zorgaanbieder of bij invulling van hun zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Periodiek Registratie Certificaat Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Bachelor Medisch Hulpverlener

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe hbo-opleiding Medische Hulpverlening die opleidt tot Bachelor Medisch Hulpverlener. De minister gaat onder meer in op de regulering van de beroepen die volgen op deze opleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondersteuning (ziekenhuis)zorg tijdens coronacrisis, herstel van zorgverleners en inhalen reguliere (ziekenhuis)zorg

  Minister Van Ark stuurt een brief waarin zij het beleid uiteenzet voor verschillende onderdelen van de (ziekenhuis)zorg die te lijden hebben gehad onder de gevolgen van de coronapandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over beleid maskergebruik ziekenhuiszorg

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2-infecties in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief zeggenschap in de gezondheidszorg en behoud en instroom zorgprofessionals

  Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over zeggenschap, het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sluiten kinderhartcentra

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het sluiten van kinderhartcentra. De Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg 2021

  De Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg leidt begeleiders in de gehandicaptenzorg op tot ambassadeurs die het vak promoten en vertegenwoordigen. Dit rapport evalueert de 1e Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visies op taakherschikking

  Een inventariserend onderzoek naar de diversiteit, kansen en belemmeringen van taakherschikking in Nederland. Visies op taakherschikking (PDF | 175 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Nationale Zorgreserve in relatie tot BIG

  Advies over BIG-geregistreerde verpleegkundigen en nietpraktiserend verpleegkundigen, verzorgenden en vierdejaars studenten verpleegkunde zonder BIG-registratie, bij de vormgeving van een nationale reserve die kan worden ingezet tijdens een crisis. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019

  Voor de evaluatie is over de periode 2016-2019 gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling.  Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019 (PDF | 96 pagina's | 1.4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Traineeship in de wijkverpleging: inspiratie en handelingsperspectieven

  Dit rapport geeft antwoord op de vraag: waarom een traineeship voor wijkverpleegkundigen en wat levert het op? Het bijgevoegde inspiratiedocument kan zorgaanbieders of andere geïnteresseerden helpen bij het ontwikkelen van een traineeship in de wijkverpleging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over evenement V-100 Arbeidsmarkt in de zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen rondom het thema Arbeidsmarkt in de zorg. De vragen zijn verzameld tijdens het evenement V(erantwoording)-100 op 23 mei 2022, waarbij de vaste Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven een burgerpanel van 100 leden uitnodigde. De V-100 heeft te maken met Verantwoordingsdag (in 2022 op 18 mei).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

  Eindrapportage van de  Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners' om de beschikbaarheid van zorgprofessionals te vergroten, op korte, middellange en langere termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op