Zoekresultaten  1-50 van de 86 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sportverwijder
 • Aanvullende maatregelen waarborgen acute en kritiek planbare zorg

  Brief van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) waarin wordt gemeld dat extra maatregelen nodig zijn om acute en kritiek planbare zorg aan te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanvullende maatregelen om acute en kritiek planbare zorg te waarborgen

  Minister Van Ark laat weten dat het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) extra maatregelen neemt om acute en kritiek planbare zorg te kunnen blijven leveren. Dit is nodig omdat het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen. En daardoor de druk op de zorg oploopt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Keuzevrijheid in de wijkverpleging

  Doel van dit onderzoek is inzicht krijgen welke knelpunten cliënten in de wijkverpleging ervaren bij de keuze voor een zorgaanbieder of bij invulling van hun zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek voordrachten herregistratie op basis van artikel 50 Wet BIG

  Besluit op een verzoek om openbaarmaking van alle door de minister gedane voordrachten als bedoeld in artikel 50, derde lid van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) vanaf 1 januari 2010. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Periodiek Registratie Certificaat Analyse van de werking van huidige scholingsprogramma’s, toetsing en alternatieven

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapportage Evaluatieonderzoek Art. 36a Wet BIG met betrekking tot de inzet van de Bachelor Medisch Hulpverlener

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Bachelor Medisch Hulpverlener

  Minister Kuipers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de nieuwe hbo-opleiding Medische Hulpverlening die opleidt tot Bachelor Medisch Hulpverlener. De minister gaat onder meer in op de regulering van de beroepen die volgen op deze opleiding.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over ondersteuning (ziekenhuis)zorg tijdens coronacrisis, herstel van zorgverleners en inhalen reguliere (ziekenhuis)zorg

  Minister Van Ark stuurt een brief waarin zij het beleid uiteenzet voor verschillende onderdelen van de (ziekenhuis)zorg die te lijden hebben gehad onder de gevolgen van de coronapandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief zeggenschap in de gezondheidszorg en behoud en instroom zorgprofessionals

  Minister De Jonge (VWS) stuurt een brief over zeggenschap, het behoud en de instroom van zorgprofessionals in de gezondheidszorg naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over sluiten kinderhartcentra

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het sluiten van kinderhartcentra. De Tweede Kamerleden Kuiken en Nijboer (PvdA) hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over beleid maskergebruik ziekenhuiszorg

  Minister Van Ark beantwoordt vragen over het beleid rondom maskergebruik ter preventie van SARS-CoV-2-infecties in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

  Nota van wijziging inzake wijziging van de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de verbeteringen die worden doorgevoerd in het tuchtrecht alsmede verbeteringen ten aanzien van het functioneren van de wet.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg

  Minister Bruins (Medische Zorg en Sport) beantwoordt de vragen van het Kamerlid Ploumen (PvdA) over het nut van marktwerking in de ziekenhuiszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg 2021

  De Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg leidt begeleiders in de gehandicaptenzorg op tot ambassadeurs die het vak promoten en vertegenwoordigen. Dit rapport evalueert de 1e Ambassadeursleergang Gehandicaptenzorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Visies op taakherschikking

  Een inventariserend onderzoek naar de diversiteit, kansen en belemmeringen van taakherschikking in Nederland. Visies op taakherschikking (PDF | 175 pagina's | 1,7 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Traineeship in de wijkverpleging: inspiratie en handelingsperspectieven

  Dit rapport geeft antwoord op de vraag: waarom een traineeship voor wijkverpleegkundigen en wat levert het op? Het bijgevoegde inspiratiedocument kan zorgaanbieders of andere geïnteresseerden helpen bij het ontwikkelen van een traineeship in de wijkverpleging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over evenement V-100 Arbeidsmarkt in de zorg

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) stuurt haar antwoorden op vragen rondom het thema Arbeidsmarkt in de zorg. De vragen zijn verzameld tijdens het evenement V(erantwoording)-100 op 23 mei 2022, waarbij de vaste Tweede Kamercommissie voor de Rijksuitgaven een burgerpanel van 100 leden uitnodigde. De V-100 heeft te maken met Verantwoordingsdag (in 2022 op 18 mei).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over winstuitkering door zorgaanbieders

  De ministers De Jonge (VWS) en Bruins (Medische Zorg en Sport) en staatssecretaris Blokhuis (VWS) informeren de Tweede Kamer over het standpunt met betrekking tot winstuitkering door zorgaanbieders. Eenzelfde brief is aan de Eerste Kamer gestuurd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Nationale Zorgreserve in relatie tot BIG

  Advies over BIG-geregistreerde verpleegkundigen en nietpraktiserend verpleegkundigen, verzorgenden en vierdejaars studenten verpleegkunde zonder BIG-registratie, bij de vormgeving van een nationale reserve die kan worden ingezet tijdens een crisis. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019

  Voor de evaluatie is over de periode 2016-2019 gekeken naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de subsidieregeling.  Evaluatie Subsidieregeling Stageplaatsen Zorg II 2016- 2019 (PDF | 96 pagina's | 1.4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verslag bestuurlijke verkenning Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn (WSR)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het behoud van personeel bij GGD’en

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het behoud van personeel bij de GGD’en. De Tweede Kamerleden Westerveld (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Pouw-Verweij (JA21), Hijink (SP), Gündoğan (Volt), Simons (Bij1) en Omtzigt hebben de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over voortgang Maatschappelijke Diensttijd

  Staatssecretaris Blokhuis informeert de Tweede Kamer over de voortgang Maatschappelijke Diensttijd. Kamerbrief over voortgang Maatschappelijke Diensttijd (PDF | 22 pagina's | 1.4 MB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners

  Eindrapportage van de  Taskforce Ondersteuning optimale inzet zorgverleners' om de beschikbaarheid van zorgprofessionals te vergroten, op korte, middellange en langere termijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapportage commissie Werken in de Zorg 2019

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek over de invoering van de Nederlandse taaleis

  De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft op 9 november 2020 een besluit genomen op een verzoek in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur. Het verzoek betreft openbaarmaking van documenten over de invoering van de Nederlandse taaleis voor zorgverleners met een buitenlands diploma van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2016.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Aambiedingsbrief bij reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad

  Minister Bruins stuurt zijn reactie op de brief van de MKA-chirurg-implantoloog van Kaakchirurgie Lelystad naar de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Ontwikkeling van adaptieve zorgorganisaties op het gebied van personeel

  Advies van commissie Werken in de Zorg over hoe de personeelsvoorziening in de zorg georganiseerd zou kunnen worden zodat ‘op- en afschalen’  goed werkt.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over de opleiding sportgeneeskunde

  Antwoorden van minister Bruins (Medische Zorg en Sport) op de vragen van het Kamerlid Hijink (SP) over de opleiding sportgeneeskunde.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Evaluatie mbo-certificaten via de Nationale Zorgklas

  In 2020 zijn er leertrajecten ontwikkeld om mensen met en zonder ervaring in de zorg inzetbaar te maken via de Nationale Zorgklas. De Nationale Zorgklas schoolt zorgpersoneel versneld met behulp van mbo-certificaten. Dit rapport evalueert de inzet en de opbrengsten van deze leertrajecten richting een mbo-certificaat. Ook kijkt het naar het proces van de uitvoering van het onderwijs dat via de Nationale Zorgklas is verzorgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage Werken in de Zorg

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking interventies kwetsbare jongeren

  Research voor Beleid en het Nederlands Jeugdinstituut hebben samen, in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, een inventarisatie uitgevoerd naar beschikbare interventies voor toeleiding van kwetsbare jongeren naar participatie en/of betaald werk. Het onderzoek heeft geresulteerd in deze handreiking met een overzicht van werkwijzen (bouwstenen) en projecten die wij de beoordeling succesvol geven. Deze beoordeling wordt in de inleiding van de handreiking nader toegelicht. De handreiking bevat zeven werkwijzen of bouwstenen met daaraan gekoppeld in totaal 14 projectbeschrijvingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Schriftelijke vragenronde MDT - Oktober 2019

  Schrifelijke vragenronde over maatschappelijke diensttijd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief bij aanbieding concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) biedt de Tweede Kamer een concept aan om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • De B van Bekwaam - Naar een toekomstbestendige Wet BIG

  De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) geeft advies in opdracht van de minister van Medische zorg en sport over de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het onderzoek richt zich op de vraag of deze wet, gegeven een aantal maatschappelijke ontwikkelingen, toekomstbestendig is?

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met reactie op petitie KNMG over lessen coronapandemie

  De ministers Kuipers (VWS) en Helder (Langdurige Zorg en Sport) en staatssecretaris Van Ooijen geven hun reactie op een petitie van artsenbelangenorganisatie KNMG over de lessen van de coronapandemie voor de Nederlandse gezondheidszorg. De petitie 'Dokteren in tijden van corona' werd op 26 oktober 2021 aangeboden aan de Tweede Kamer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept - Wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II incl toelichting

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  Concept om de Subsidieregeling stagefonds zorg II te wijzigen. De wijziging is nodig omdat de werkingsduur van de regeling wordt verlengd. Het concept bevat ook een toelichting. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over spoedverzoek wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II

  Minister Helder (VWS) biedt de Tweede Kamer het spoedverzoek wijzigingsregeling Stageplaatsen Zorg II aan in verband met verlenging van de werkingsduur.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beslisnota bij Kamerbrief aanbieding concept-Subsidieregeling stagefonds zorg II

  In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overgangsrecht voor MBO- en Inservice-verpleegkundigen

  Eindrapport van een verkennend onderzoek door Panteia. Doel van dit onderzoek is om in kaart te brengen door wie en op welke manier beoordeeld kan worden welke aanvullende scholing voor mbo-opgeleide verpleegkundigen qua niveau en inhoud gelijkwaardig zijn aan het voormalige hbo-profiel, en waarmee registratie als regieverpleegkundige zou kunnen volgen. Dit onderzoek moet ook meer inzicht opleveren in de doelgroep van mbo-opgeleide verpleegkundigen die aanvullende scholing hebben gevolgd.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat zorgpersoneel met een coronabesmetting ingezet wordt

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) geeft antwoord op vragen over het bericht dat zorgpersoneel met een coronabesmetting ingezet wordt. De vragen zijn van het Kamerlid Van den Hil (VVD).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Programma Toekomstbestendige Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn

  Programma met acties om de arbeidsmarkt voor zorg en welzijn toekomstigbestendig te maken.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over BIG-toelatingsprocedure buitenslands gediplomeerde zorgverleners

  Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) informeert de Tweede Kamer over de toelatingsprocedure van de Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (BIG) voor buitenslands gediplomeerde zorgverleners en hoe de toelatingsprocedures met behoud van kwaliteit zouden kunnen worden gestroomlijnd en versneld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over afspraken Volksgezondheid, Welzijn en Sport in coalitieakkoord

  Minister Kuipers (VWS) geeft antwoord op vragen over het coalitieakkoord. De Tweede Kamerleden Van der Lee (GL), Nijboer (PvdA), Azarkan (DENK), Van der Plas (BBB), Van Raan (PvdD), Omtzigt (Omtzigt), Stoffer (SGP), Van Haga (Groep Van Haga), Van Dijck (PVV), Den Haan (Fractie Den Haan) en Dassen (Volt) hebben deze vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn

  Minister De Jonge (VWS) stuurt de Tweede Kamer een brief over het Waarschuwingsregister Zorg en Welzijn.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Capaciteit in de mondzorg - Eindrapport

  Onderzoek van Panteia naar de huidige en toekomstige capaciteitsbehoefte in de mondzorg gerelateerd aan de zorgvraag.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het aanvullend onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg

  Staatssecretaris Blokhuis beantwoordt vragen over het aanvullend onderzoek door Deloitte Forensic & Dispute Services B.V. (Deloitte) naar de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen voor de zorg (PBM).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Traineeship in de wijkverpleging: inspiratie en handelingsperspectieven

  Dit rapport geeft antwoord op de vraag: waarom een traineeship voor wijkverpleegkundigen en wat levert het op? Het bijgevoegde inspiratiedocument kan zorgaanbieders of andere geïnteresseerden helpen bij het ontwikkelen van een traineeship in de wijkverpleging.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmarktonderzoek toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging - Hoofdrapport

  Bekijk document gepubliceerd op