Zoekresultaten  1-50 van de 73 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Het werk in coronatijd

  Waarnemingen en ervaringen Inspectie SZW tijdens de pandemie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht dat uitzendbureau Fides arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van het coronavirus. Kamervragen over bericht dat uitzendbureau arbeidsmigranten oproept zich niets aan te trekken van coronavirus ( PDF | 3 pagina's | 158 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Rapport arbeidsmigranten

  Met deze verkenning wil de Inspectie bijdragen aan een betere informatiepositie over de risico’s die arbeidsmigranten lopen in relatie tot de coronapandemie. Het gaat dan vooral om de risico’s voor hun gezondheid en veiligheid, maar ook hun arbeidsmarktpositie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Samen de focus op werk; een landelijk beeld van de samenwerking tussen professionals werk en inkomen en de gezondheidszorg.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden. Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022 (PDF | 47 pagina's | 563 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Informatie-uitwisseling van de SUWI-keten met andere partijen; programmarapportage informatieprocessen

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eerste aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten

  Eerste aanbevelingen Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten (PDF | 10 pagina's | 125 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 3

  Minister Koolmees stuurt een brief met de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn naar de Tweede Kamer. Nota naar aanleiding van het verslag Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (35 3 (PDF | 35 pagina's | 1,7 MB)  

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Implementatiewet herziene detacheringsrichtlijn (incl. Memorie van toelichting)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Tips voor goed werkgeverschap tijdens de coronacrisis

  Arbeidsmigranten werken veelal in cruciale sectoren, zoals de voedselketen en de logistiek. Het is belangrijk voor de continuïteit van uw onderneming dat u en uw medewerkers de richtlijnen van het RIVM naleven. In dit document staan tips om daar als een goed werkgever mee om te gaan.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Arbeidsmigranten in de coronacrisis - informatie voor werkgevers

  Als werkgever moet u op een aantal zaken letten als u werkt met arbeidsmigranten (bijvoorbeeld Polen, Roemenen, Bulgaren). Zo moet u letten op de veiligheid, maar ook op het vervoer en wonen.  In deze infographic vindt u meer informatie. Arbeidsmigranten in de coronacrisis - informatie voor werkgevers (PDF | 2 pagina's | 264 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beleidsreacties per onderzoek

  Bijlage bij de aanbieding van een aantal onderzoeksrapporten van het ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid. In deze bijlage zijn de beleidsreacties per onderzoek opgenomen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Verzamelbrief aan gemeenten 2015-2

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland

  Kabinetsreactie op het SER-advies Handmade in Holland: vakmanschap en ondernemerschap in de ambachtseconomie.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor arbeidsmarkt 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Arbeidsmarkt maart 2011

  De Monitor Arbeidsmarkt bevat informatie over de meest recente ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt, uitkeringen en re-integratie-inspanningen, op basis van cijfers gepubliceerd tot en met 15 maart 2011.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport VKA

  Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten adviseerde in 2020 om een wettelijke basis te creëren voor gegevensuitwisseling tussen zowel publieke toezichthouders onderling als tussen publieke en private toezichthouders. Om dit te bereiken werd o.a. aanbevolen om een onafhankelijk bureau in te schakelen om een plan op te stellen om gegevensuitwisseling tussen toezichthouders te versterken. Het onderzoeksbureau Verdonck, Klooster & Associates (VKA) heeft dit onderzoek uitgevoerd. De adviezen van dit bureau zullen door de verschillende toezichthouders worden bestudeerd om te komen tot vervolgstappen voor uitwerking van deze adviezen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag Verzamelwet SZW 2011

  De fracties van de VVD, PvdA en CDA hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel en stellen enkele vragen. Het betreft met name de wijzigingen met betrekking tot de overmakingskosten buitenland, de wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen en de wijziging van de Wet Participatiebudget, die de verantwoording door medeoverheden betreft.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Bijlage met uitkomsten en reacties per onderzoek

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Wetsvoorstel herziening Wet minimumloon (inclusief Memorie van Toelichting)

  Wetsvoorstel voor het wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag en enige andere wetten in verband met de verlaging van de leeftijd waarop men recht heeft op het volwassenminimumloon, in verband met stukloon en meerwerk en enige andere wijzigingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over kabinetsinzet sociale dimensie van de EMU

  Minister Asscher informeert de Tweede Kamer over de inzet van het kabinet inzake de versterking van de sociale dimensie van de EMU.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Monitor Arbeidsmarkt, september 2012

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor werkgevers - Interventies voor behoud & doorstroom

  Wilt u aan de slag met een inclusieve organisatiecultuur, om zo het behoud en de doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond te bevorderen? In onderstaande handreiking vindt u maatregelen die u hierbij kunnen helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021

  Om een integraal overzicht te geven van de stand van zaken rondom het verbeteren van de positie van arbeidsmigranten bestaat de jaarrapportage arbeidsmigranten. Jaarrapportage arbeidsmigranten 2021 (PDF | 56 pagina's | 833 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Goed werkgeverschap voor kortverblijvende arbeidsmigranten

  Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft onderzoek laten doen naar de kwaliteit van werkgeverschap voor kort verblijvende arbeidsmigranten in Nederland.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief met nota nav verslag wetsvoorstel samenvoegen WWB en WIJ

  Brief van staatssecretaris De Krom (SZW) met de nota naar aanleiding van het verslag over het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet werk en bijstand en samenvoeging van die wet met de Wet investeren in jongeren. Het wetsvoorstel wil deelname aan de arbeidsmarkt bevorderen en de eigen verantwoordelijkheid van uitkeringsgerechtigden vergroten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten

  Minister Van Gennip (SZW) reageert voor het Tweeminutendebat arbeidsmigratie op de uitvoering van de aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamervragen over de bescherming van arbeidsmigranten tegen het coronavirus

  Staatssecretaris Van Ark beantwoordt vragen over de bescherming van arbeidsmigranten tegen het coronavirus.  Kamervragen over de bescherming van arbeidsmigranten tegen het coronavirus (PDF | 4 pagina's | 189 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over positie arbeidsmigranten tijdens coronacrisis

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht ‘Arbeidsmigranten vrezen ontslag, besmetting en reisbeperkingen door corona’. Beantwoording Kamervragen over positie arbeidsmigranten tijdens coronacrisis ( PDF | 6 pagina's | 299 kB )

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over fraude met de Ziektewet

  Minister Koolmees stuurt een brief aan de Tweede Kamer over de uitzending van Nieuwsuur over fraude met de Ziektewet (ZW). Met deze brief reageert hij op de hierin geschetste fraude met ZW-uitkeringen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Advies Raad van State inzake wijziging WWB en samenvoeging WWB met WIJ

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nationaal sociale rapportage 2014

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief advies Raad van State over wetsvoorstel verplichte certificering uitzendsector

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer welke stappen zij neemt naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat - Presentatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Eindrapport evaluatie WIJ

  Onderzoeksrapport Evaluatie Wet investeren in jongeren uitgevoerd door CentERdata. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • EAUT Aanpassing Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV)

  EAUT Aanpassing Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) (PDF | 40 pagina's | 312 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nieuw in Nederland (voor Europese arbeidsmigranten)

  Komt u uit de Europese Unie en u wilt werken en wonen in Nederland? Deze brochure bevat informatie over wonen, werken, belastingen, inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP), gezondheidszorg en instroom in scholen. In de brochure treft u tal van links aan naar websites van (overheids)organisaties waar u nog meer informatie kunt vinden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie

  Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie (PDF | 2 pagina's | 150 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • SterkTeam vergroot kansen op werk voor jongeren - Twee jaar SterkTeam, terugblik en advies

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023. Concept-jaarplanning SZW 2023 (PDF | 4 pagina's | 257 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het tijdspad van de invoering van het verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten (PDF | 9 pagina's | 498 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Overzicht verbetering positie arbeidsmigranten

  In het najaar van 2020 zijn er door het Aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten te verbeteren. Een deel wordt direct uitgevoerd. Een ander deel wordt voorbereid.  Overzicht verbetering positie arbeidsmigranten (PDF | 1 pagina | 105 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief jaarrapportage arbeidsmigranten

  Via deze brief stuurt het kabinet de jaarrapportage Arbeidsmigranten naar de Tweede Kamer. Deze rapportage heeft twee doelen: breed inzicht geven in de ontwikkelingen rondom arbeidsmigratie en inzicht geven in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over het bericht 'Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk'

  Minister Koolmees en minister De Jonge beantwoorden vragen over het bericht 'Zorgmedewerkers ervaren vaccinatiedruk'. 

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over toestaan inhouden minimumloon voor huisvestingskosten

  Staatssecretaris Van 't Wout stuurt een brief over de realisatie van het Agrarisch Keurmerk Flexwonen (AKF) en de daarmee samenhangende accreditatie van de Certificerende Instellingen (CI’s) door de Raad voor Accreditatie (RvA) die vereist is om inhoudingen op het wettelijk minimumloon voor huisvestingskosten toe te staan. Kamerbrief over toestaan inhouden minimumloon voor huisvestingskosten (PDF | 2 pagina's | 137 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de politie is gestuit op 'Roemeense slaven'

  Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen over het bericht dat de politie is gestuit op ‘Roemeense slaven’. De vragen van het Kamerlid Van Kent (SP). Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat de politie is gestuit op 'Roemeense slaven' (PDF | 3 pagina's | 192 kB)

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Beantwoording Kamervragen over bericht 'Hij heeft me gewoon opgelicht'

  Minister Koolmees beantwoordt vragen over het bericht 'Hij heeft me gewoon opgelicht' over uitbuiting in de Aziatische horeca.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Brief minister Kamp aan de gemeente Amsterdam over stageplekken illegale MBO-ers

  Brief minister Kamp aan de gemeente Amsterdam over stageplekken illegale MBO-ers

  Bekijk document gepubliceerd op