Zoekresultaten  1-10 van de 73 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheidverwijder
 • Kamerbrief advies Raad van State over wetsvoorstel verplichte certificering uitzendsector

  Minister Van Gennip (SZW) meldt de Tweede Kamer welke stappen zij neemt naar aanleiding van het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel verplichte certificering voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Webinar arbeidsmigranten 2023 - presentatie en chat - Presentatie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Jaarrapportage Arbeidsmigranten 2022

  De Jaarrapportage 2022 geeft inzicht in de voortgang van de door het kabinet overgenomen aanbevelingen van het advies van het Aanjaagteam bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer. Het laat zien welke maatregelen door het Rijk, de sociale partners, de gemeenten en de provincies gerealiseerd zijn en welke maatregelen momenteel worden uitgevoerd en de komende jaren van kracht zullen worden.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Toezeggingen en moties EU-arbeidsmigratie

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Concept-jaarplanning SZW 2023

  Voorlopige planning van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) voor het jaar 2023.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over tijdspad invoering verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten

  Minister Van Gennip (SZW) informeert de Tweede Kamer over het tijdspad van de invoering van het verplicht certificeringsstelsel voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Handreiking voor werkgevers - Interventies voor behoud & doorstroom

  Wilt u aan de slag met een inclusieve organisatiecultuur, om zo het behoud en de doorstroom van werknemers met een migratieachtergrond te bevorderen? In onderstaande handreiking vindt u maatregelen die u hierbij kunnen helpen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Pilot Behoud en Doorstroom - eindrapport

  De uitstroom van medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond is groter en hun doorgroeimogelijkheden beperkter dan die van medewerkers zonder migratieachtergrond. Daarom heeft TNO binnen het programma Verdere Integratie op de Arbeidsmarkt van het ministerie van SZW onderzocht welke maatregelen mogelijk bijdragen aan een inclusief werkklimaat en hoe goede implementatie, monitoring en evaluatie van deze maatregelen eruitziet. De Pilot Behoud en Doorstroom had als doel om medewerkers met een niet-westerse migratieachtergrond duurzaam aan de organisatie te binden en hun doorstroomkansen te verbeteren.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten - Openbaar gemaakte documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Besluit Wob-verzoek toelaten arbeidsmigranten - Besluit en lijst van documenten

  Besluit op een verzoek om informatie over het toelaten van arbeidsmigranten uit de periode 1 januari 2020 tot en met 29 mei 2020. Het gaat om een verzoek op basis van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

  Bekijk document gepubliceerd op