Zoekresultaten  1-10 van de 169 resultaten

Door u gekozen filters

Thema: Werkverwijder
Organisatie: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschapverwijder
 • Strategisch personeelsbeleid in het VO

  Het rapport beschrijft de staat van het strategisch personeelsbeleid voor het voortgezet onderwijs (vo) in 2023 en de ontwikkeling sinds 2018.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Antwoorden op Kamervragen over het bericht dat veel stagiaires aan lerarenopleidingen geen stagevergoeding krijgen

  Minister Dijkgraaf (OCW) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het artikel 'Schoolbesturen maken afspraken om afstudeerstagiairs niet te betalen' en de enquête die de Algemene Onderwijsbond (Aob) hield onder 1500 studenten aan lerarenopleidingen. Het Tweede Kamerlid Westerveld (GroenLinks) had de vragen gesteld.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs

  Het rapport gaat over het onderzoek naar het strategisch personeelsbeleid in het primair onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Memorie van antwoord wetsvoorstel educatieve module

  Minister Dijkgraaf (OCW) reageert op vragen en opmerkingen van de vaste Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) over het wetsvoorstel voor Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over het experiment educatieve module en enkele andere wijzigingen op het gebied van de lerarenopleidingen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Voortgangsrapportage 2022 Maatschappelijke diensttijd

  Voortgangsrapportage 2022 Maatschappelijke Diensttijd getiteld 'Jongeren maken het verschil voor de samenleving én zichzelf'.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Nota naar aanleiding van het verslag wetsvoorstel educatieve module

  Minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageert op het voorlopig verslag over het wetsvoorstel voor wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, de Wet studiefinanciering 2000 en de Wet voortgezet onderwijs 2020. Het wetsvoorstel gaat over de verankering van het experimenteducatieve module en enkele andere aangelegen wijzigingen op het gebied van de lerarenopleiding. De vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) had het verslag uitgebracht.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Kamerbrief over uitkomsten validatie-onderzoek wegingsfactoren bezoldigingsklassen voor topfunctionarissen in het onderwijs

  Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) reageren op de uitkomsten van de evaluatie van de ministeriële regeling bij de Wet normering topinkomens (WNT). De Tweede Kamer had het onderzoeksrapport in december 2020 ontvangen.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po, vo en mbo 2022

  Deze rapportage zet de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt in 2022 op een rij.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Werkplan op hoofdlijnen: Samen voor het beste onderwijs

  Dit werkplan beschrijft de voorgenomen acties in de komende periode voor verbetering van het onderwijs en de aanpak van het personeelstekort in het onderwijs.

  Bekijk document gepubliceerd op

 • Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs 2022-2027 - De arbeidsmarkt voor leraren voortgezet onderwijs 2022-2027: Regio Gelderland Zuid

  Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap laat ramingen opstellen voor de arbeidsmarkt voor leraren. Hierbij worden ook regionale rapporten voor het voortgezet onderwijs opgesteld. Regionale arbeidsmarktramingen voor leraren in het voortgezet onderwijs kunnen door scholen en lokale samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij het arbeidsmarktbeleid.

  Bekijk document gepubliceerd op